Saturday, December 3, 2022
Home Tags Okkupeerder

Tag: okkupeerder

Toestemming vir die oprig van strukture deur plaasbewoners

In ‘n vorige artikel het ons die saak van Daniels vs. Scribante en ’n Ander (CCT50/16) ZACC 13; 2017 (4) SA 341 (CC);...