HomeMagazines’n Halfeeu van teling sorg vir merkwaardige syfers

’n Halfeeu van teling sorg vir merkwaardige syfers

-

Estimated reading time: 7 minutes

  • Loriza Brahmane, een van die grootste Brahman-kuddes in Afrika en ook ’n grondslagkudde van die beesras in Suid-Afrika, gaan steeds van krag tot krag.
  • Die Loriza-kudde het in 1960 ontstaan toe Nico en Julene Meyer drie verse en ’n bul van Texas ingevoer het.
  • Die goeie temperament van dié kudde is een van die faktore wat tot Loriza-Brahmane en die stoetery se sukses bydra.
  • Vroulike diere in die Loriza-kudde se melksyfers is uitstekend en bo die rasgemiddeld.
  • Loriza-Brahmane se jaarlikse produksieveiling by Nietverdiend geniet altyd groot aftrek.

Loriza Brahmane, een van die grootste Brahman-kuddes in Afrika en ook ’n grondslagkudde van die beesras in Suid-Afrika, gaan steeds van krag tot krag. Dié gesogte kudde is ’n voorloper wat betref die produksie van gehalte teeldiere en het ’n onmisbare rol gespeel om die Brahman te bring tot waar hy nou is.

Louis Meyer en sy seun, ook Louis, bedryf hul stoet- en kommersiële kudde ekstensief oor ’n groot gebied by Nietverdiend naby Zeerust in Noordwes en by Herbertsdale in die Wes-Kaap. Die kern van hul boerdery is egter in die Lichtenburg-distrik geleë en behels ook ’n gemengde boerdery.

Lees oor ‘n uithaler gemengde boerdery.

Dié pa-en-seun span bou voort op die stewige fondasie wat deur hul voorgeslagte gelê is, en spits hul steeds toe op die teling van gehalte diere met meer vleis, vrugbaarheid, ’n goeie temperament, gehardheid en aanpasbaarheid, asook merkwaardige syfers. Louis jr is die vierde geslag van die Meyer-familie wat al vir meer as ’n halfeeu met Brahmane teel.

Oor die jare het die Loriza-kudde al verskeie eerbewyse as stoetery en kommersiële kudde ingepalm. Louis skryf dit toe aan die voorreg om met Brahmane te kan teel en hulle staan vas by die familieboerdery se leuse: “Alle glorie aan God”.

Lees meer oor natuurlike benaderinge met veeboerdery hier.

Belegging in goeie teelmateriaal

Louis sê die Loriza-kudde het in 1960 ontstaan toe sy ouers, Nico en Julene Meyer, drie verse vanaf Stuart Watkins en ’n bul van JD Hudgins, albei van Texas in Amerika, ingevoer het. Nog drie verse is in 1965 uit Howard Parker se bekende V8-kudde in Amerika bygevoeg. Daarna is die Loriza Brahman-stoet in 1967 geregistreer. ’n Prysbul is in 1969 vanuit die Sugarlands-kudde, ook in Amerika, verkry.

Die genetiese basis van dié geharde Brahman-kudde, met hul merkwaardige eenvormigheid, voorspelbare vrugbaarheid, uitstekende melkproduksie, aanpasbaarheid en ’n kalm, stabiele temperament, is destyds deur middel van prestasietoetsing en natuurlike seleksie in die veld, gelê. Dit is juis dié stewige basis wat daartoe bygedra het dat Loriza-teelmateriaal in 98% van die plaaslike Brahman-kuddes asook kuddes in verskeie Afrika-lande teenwoordig is.

Die goeie temperament van dié kudde is een van die faktore wat tot Loriza-Brahmane en die stoetery se sukses bydra. Rustige diere toon beter groei, is makliker om te hanteer en hul nageslag presteer ook beter. “Loriza-beeste is goed aangepas regoor Suid-Afrika asook in ander Afrika-lande, omdat ons beeste in geharde toestande en in gebiede waar hartwater, rooiwater en galsiekte voorkom, aanhou floreer.”

Lees meer oor die Brahman genootskap se toekenningsaand hier.

Uitskot en seleksiedoelwitte

As kommersiële telers bestuur hulle die geregistreerde Brahman-kudde op ’n praktiese grondslag. Hulle selekteer streng vir prestasie wat op ekonomiese eienskappe in hul ekstensiewe toestande geskoei is. Louis sê omdat voortdurende kuddeverbetering plaasvind, stel dit hulle in staat om uitstekende genetika aan stoet- en kommersiële telers asook hul eie kuddes, teen ’n groter winsmarge en op ’n volgehoue wyse kan verskaf.

Hy is trots daarop dat Loriza-Brahmane struktureel die mees korrekte en die oudste prestasiegetoetste kudde in Suid-Afrika is. Hy skryf dit toe aan hul streng uitskotbeleid met ’n sterk fokus op strukturele foute. Hy sê die feit dat die boerdery oor die nodige veegetalle beskik, wat dalk nie die geval in ander kuddes is nie, dra daartoe by dat hierdie proses deeglik toegepas kan word.

Die Loriza-beeskudde se gemiddelde uitslagpersentasie op uitskotbulle en -osse oor die afgelope vyf jaar was 65,6%. Daarteenoor was die gemiddelde uitslagpersentasie op uitskotslagkoeie 55%.

Loriza Brahmane volg ook ’n streng uitskotbeleid ten opsigte van hul koeikudde, wat jaarliks herevalueer word. Louis sê elke koei word afsonderlik geëvalueer op grond van strukturele korrektheid en produksiesyfers. “Ongeveer 10% van die swakker koeie in die kudde word dan met 10% van die beste verse uit die nuwe produksiegroep vervang.” As dit by die keuringsproses van kuddevaars kom, speel stambome, vrugbaarheid en alle produksiesyfers ’n bepalende rol.

Lees meer oor die Brahman genootskap hier.

Vrugbaarheid en melkproduksie

Vrugbaarheid, melk en groei, sê hy, is die elemente waarsonder ekonomiese groei nie kan plaasvind nie. Dié elemente loop ook hand aan hand. Hy glo uitstekende vrugbaarheid kan met goeie bestuurspraktyke en behoorlike versorging van ’n koeikudde bewerkstellig word. Diere moet parasietvry (veral bosluise) wees, skoon water kry, en veral ná kalwing deeglik versorg word om genoeg hoë-gehalte melk te produseer sodat hulle hul kalwers goed kan grootmaak.

Vrugbaarheid en melkproduksie verseker groei en dit is die steunpilaar waarop hierdie kudde met ’n gemiddelde tussenkalfperiode (TPK) van 363 dae rus. Vroulike diere in die Loriza-kudde se melksyfers is uitstekend en bo die rasgemiddeld, danksy hul vermoë om swak weiding in hoëgraadse proteïene om te skakel.

Na aanleiding van hul fokus op melkproduksie, word hulle dikwels gevra of hulle nou eintlik vleis- of melkbeeste teel. Louis se eenvoudige antwoord hierop is dat, sonder vrugbaarheid in ’n kudde wat aan al die vereiste vleiseienskappe voldoen, is die kudde nutteloos. “Al het jy ook ál die vleiseienskappe in jou kudde, maar jy het nie melk nie, het jy in effek niks.”

Juis daarom, meen hy, kan enige beeskudde winsgewend bedryf word as Loriza-genetika in daardie kudde vasgelê is.

Verder glo hy dat ’n doeltreffende kuddegesondheidsprogram ononderhandelbaar is, en alle kalwers word uit die staanspoor ingeënt. Hulle word op 100 dae gemeet, geweeg en teen lintwurms gedoseer. Op ses maande word kalwers gespeen, ingeënt en gebrandmerk, waarna die speenkalwers in twee produksietroppe (jong bulle en verse) verdeel word.

Vind meer uit oor hoe om besmetlike beesrinotrageïtis te bekamp onder jou kudde hier.

Tevrede kliënte en veilingsukses

Louis verwys na ’n onlangse boodskap vanaf die Little Beatrice Brahmans-stoetery, wat hul merk in Zimbabwe maak met die teling van topgehalte diere. Dié stoetery poog om beesgenetika in hierdie buurland na hoër hoogtes te neem en maak staat op Loriza Brahmane om in hul doel te slaag. Louis sê dit is vir hulle ’n pluimpie om sulke positiewe terugvoer vanaf tevrede kliënte te ontvang.

In hulle boodskap loof Little Beatrice Brahmans Loriza-genetika vir hul beeste se voeromset, voerkraalprestasie en die vrugbaarheid van hul koeikudde. Dit is vir Louis ’n riem onder die hart dat Loriza ’n bydrae kon lewer tot die Little Beatrice Brahman-stoetery se sukses.

Lees meer oor die afgelope 10 jaar se rooivleisbedryf hier.

Loriza-Brahmane se jaarlikse produksieveiling by Nietverdiend, wat gewoonlik aan die einde van Mei of begin Junie aangebied word, geniet altyd groot aftrek. Hy sê ’n gemiddeld van 400 beeste word op dié veiling aangebied en sluit bulle, stoetverse en kommersiële verse in. Die vroulike diere wat aangebied word is in verskillende produksiestadia.

Loriza Brahmane het die afgelope drie jaar ook ’n tweede jaarlikse veiling in Lichtenburg ingebring. Die aanbod van diere op dié veiling is egter kleiner. Hierdie veiling sal vanjaar op 12 Oktober by die Lichtenburg-skougronde plaasvind. – Christal-Lize Muller, Veeplaas

Vir meer inligting, kontak Louis Meyer by 072 906 6191, 082 925 3829 of loriza@truenw.co.za, of besoek www.loriza.net.

Must Read

Die hof se bevoegdheid om deliktuele eise te bereg

Estimated reading time: 5 minutes ’n Delik kan omskryf word as die daad van ’n persoon wat op ’n onregmatige manier met opset of...