Estimated reading time: 4 minutes

Goeie wingerdbestuur behels noukeurige monitering, die toepassing van beste praktyke op die régte tyd, en aanpassings soos nodig om die meeste uit hiérdie langtermynbelegging te kry.

Dit was die kruks van die Winetech Vinpro-streeksinligtingsessies wat onlangs virtueel en fisies deur sowat 200 persone bygewoon is.

“Hierdie inligtingsessies stel produsente, wingerdboukundiges, wynmakers, studente, diensverskaffers, kelderbestuurders en -direksies in staat om streekspesifieke inligting in ʼn maklik verteerbare formaat te ontvang. Hulle kan ook terugvoer gee oor navorsingsbehoeftes in hul streek,” sê Conrad Schutte, bestuurder van Vinpro-konsultasiedienste. “Die digitale platform verseker doeltreffende tydsbestuur en vergemaklik die verspreiding van streeksinligting oor ʼn breër geografiese area.”

Beheer wingerdgroei

Na afloop van 2021 se parsseisoen, is na-oesbemesting ʼn volgende belangrike stap in die bestuur van die wingerd. Charus du Plessis van Atlantic Fertilisers moedig produsente aan om hul wingerde noukeurig te moniteer. Hulle moet veral blokke met hoë produksies, en dié wat oorwegend swak groei toon, met vroeë blaarbespuitingsvoedingsprogramme ondersteun.

In die aanloop tot die volgende wyndruifoes is dit noodsaaklik om te kyk na die faktore wat tot optimale rypwording bydra. Volgens dr Albert Strever van Stellenbosch Universiteit moet produsente streef na matige groeikrag, minimale hergroei of geen lootgroei tot net voor deurslaan. Dit is regdeur die seisoen belangrik dat blare en trosse optimale sonligblootstelling ontvang deur op die regte tyd te snoei, ooglading te beperk, goed te suier en jong blare te beskerm deur nie top- of sylote oormatig te verwyder nie.

Navorsing deur dr Etienne Terblanche van Vinpro dui daarop dat die rypheidsvlak van Pinotage-druiwe, ʼn groot invloed op die volheid en geurprofiele van dié wyne het. Druiwe wat teen 23°B gepars is, het tot ʼn ligte wynstyl, 25°B tot ʼn medium styl en 27°B tot ʼn vol wynstyl gelei. Hierteenoor het Pinotage-druiwe wat teen 29°B gepars is, baie gewig verloor en die gehalte van die wyn was swak.

Grondtekstuur beïnvloed die waterstrategie

Waterbestuur bly een van die belangrikste bestuursaspekte in die wingerd, veral in die lig van klimaatsverandering. Volgens Willem Botha van Netafim moet ʼn waterbestuurstrategie verskeie aspekte in ag neem, onder andere die grondtipe, blokgrootte en besproeiingsinfrastruktuur.

Eerstens is dit belangrik om te bepaal hoe water in spesifieke soorte grond beweeg, wat weer van die grondvoorbereiding, -tipe en -tekstuur sal afhang. Heelwat soorte grond sal vir beide die 2,3 of 4ℓ/uur drupperstelsel geskik wees. Grond met ʼn swaarder tekstuur kan egter moontlik tot probleme met infiltrasietempo lei. Dieselfde geld vir growwe sandgrond, waar gravitasiekrag daartoe kan lei dat water verby die wortelsone besproei word.

Smoor wingerdsiektes in die kiem

Die wynbedryf het die afgelope seisoen oor die algemeen heelwat probleme met die voorkoms van witroes ondervind. Volgens Pieter le Roux van Villa Crop, het baie wingerde in die na-oesperiode aktiewe witroes op hul blare gehad, wat na die volgende seisoen kan oordra en dus behandel moet word.

Dirk van Eeden van InteliGro se raad aan wyndruifprodusente is om vroegtydig vir witroes te spuit, die korrekte spuitintervalle te gebruik, en seker te maak die dosis per hektaar is genoegsaam om goeie dekking te verseker. Die chemikalieëgroepe moet afgewissel word en die gebruik van swael behoort nie afgeskeep te word nie.

Die stryd teen die rolblaarvirus duur voort. Buiten dat rolblaargeïnfekteerde wingerde laer produksies lewer, sê dr Erna Blancquaert van Stellenbosch Universiteit, dui sensoriese analises deur wynmakerspanele daarop dat die rolblaarvirus ʼn negatiewe effek op die gehalte, smaak- en geurprofiele van wyn kan hê.

Prof Gerhard Pietersen, ook van Stellenbosch Universiteit, daag produsente uit om hierdie siekte meer intensief te bestry indien hulle die meeste opbrengs uit die langtermynbelegging in hul wingerde wil kry. Volgens Pierre-André Rabie, landbou-ekonoom by Vinpro, kan produsente wat volledige rolblaarbeheer toepas, oor die langtermyn ʼn opbrengs op belegging van soveel as 17% realiseer. Dit teenoor produsente wat geen rolblaarbeheer toepas nie en ʼn negatiewe opbrengs op belegging behaal.

ʼn Geïntegreerde aanslag is nodig, wat die verwydering van rolblaargeïnfekteerde stokke en die gebruik van biologiese en chemiese hulpmiddels insluit. Vaughn Walton van Oregon se Staatsuniversiteit het paringsontwrigting van witluise (vektore van die rolblaarvirus) as een biologiese beheerstrategie voorgestel. Hy beveel wel aan dat dit steeds saam met die gebruik van predatore en chemiese beheer toegepas word om rolblaar te bekamp.

PathoSolutions het ʼn nuwe toepassing bekendgestel waardeur produsente hul virusgeïnfekteerde stokke maklik kan merk, om die omvang van die virus noukeurig op blok- en stokvlak te monitor en bestuur.

Gedeelde kennis is mag

Die Winetech Vinpro streeksinligtingsessies word tweejaarliks in Mei en September aangebied, danksy die ondersteuning van die bedryfsliggaam vir navorsing, tegnologie en innovasie, Winetech.

“Winetech glo dat die oordrag van nuwe kennis, saam met sy bedryfsvennoot Vinpro, innoverende denke by produsente kan stimuleer,” sê Gerard Martin, uitvoerende bestuurder van Winetech. “Hierdie denke kan lei tot die verbetering van prosesse wat die produsent meer winsgewend en dus ook meer volhoubaar kan maak.” – Persverklaring, Vinpro en Winetech

Lees ander artikels oor die wynbedryf.

Vir meer inligting, kontak vir Wanda Augustyn by 021 276 0458 of stuur ʼn epos na wanda@wineland.co.za.

extra virgin olive oil, apple, sustainable farming, wynbedryf