Wednesday, August 10, 2022
Home Tags HJ Moolman

Tag: HJ Moolman

Gemenereg in die toekoms: Kan dit grondbesettings keer?

Estimated reading time: 4 minutes Grondbesettings in Suid-Afrika kan in twee motiefgroepe verdeel word – hawelose mense wat geen ander heenkome het nie, en...

Regsaanspreeklikheid ten opsigte van dieresiektes

Estimated reading time: 4 minutes Die aanhou van vee- en ander diere is een van die boerdery-aktiwiteite wat waarskynlik die meeste plesier aan produsente...

When farm dwellers’ livestock overgraze the land

In a previous article, we discussed the legal obligations that rest on landowners and farm dwellers regarding the keeping of livestock. However, what if...

Mediasie kan bydra tot volhoubare verhoudinge op die plaas

Estimated reading time: 4 minutes In die Suid-Afrikaanse regstelsel word die howe deurlopend bemoei met geskille tussen gades, gesinslede en selfs mense wat buite...

Grondbesettings en die regsvereistes vir nedersettings

Estimated reading time: 4 minutes Sedert die afkondiging van die eerste inperkingsregulasies in reaksie op Covid-19, was daar ’n drastiese toename in grootskaalse onregmatige...

Hoe gemaak ná die afsterwe van ’n langtermyn-okkupeerder?

Estimated reading time: 4 minutes ’n Vraag wat dikwels opkom, is of die gade en/of afhanklikes van ’n langtermyn-okkupeerder outomaties die reg verkry om...

Veldbrande en bosbrande: Samewerking vir bekamping

Estimated reading time: 4 minutes Winter is die tyd van die jaar wanneer grondeienaars in landelike gebiede hul asems op winderige dae ophou en...

Joint collaboration to fight veld and forest fires

Estimated reading time: 4 minutes Winter is the time of year when rural-based landowners hold their breath on windy days in anticipation of impending...

Uitspraak oor betreding: Goeie nuus (vir nou)

Die interpretasie van die Grondwet van Suid-Afrika, 1996 (Wet 108 van 1996) het die afgelope paar jaar groot uitdagings veroorsaak met die toepassing van...

Judgement relating to trespassing: Good news (for now)

The interpretation of the Constitution of South Africa, 1996 (Act 108 of 1996) has led to major challenges in recent years with the application...