Missio Dei Foundation: Slegs rentmeesters van ’n groter missie

3463

Boere in die Vrystaat weet wat dit beteken om swaar te kry en van die Skepper, wat sy hand oor die natuur hou, afhanklik te wees. Droogtes en hael wanneer die oes op die lande staan, is nie vir hulle ’n vreemde gesig nie, maar elke keer as hulle in die spervuur van natuurrampe en ander boerdery-uitdagings staan, besef hulle hoe afhanklik hulle van die Here is.

’n Groep boere naby Ficksburg in die Oos-Vrystaat, wat al meer as een keer deur krisisse is, het in 2010 besluit hulle gaan uitvind wat die Here se doel met hul boerderye is en alles aan Hom oorgee. Dit was nie ’n maklike taak nie, maar dié groepie boere het besluit hulle gaan die skuif maak waarvoor die meeste van ons te bang is – hulle het al hul bates saamgevoeg en ’n onderneming begin wat aan God behoort.

“Ons bestuur dit net as die rentmeesters om sy koninkryk sigbaar te maak waar ons bedrywig is. Ons het hierdie projek, vanwaar ons al ons boerdery-aktiwiteite doen, Missio Dei Foundation (MD Foundation) genoem. Ons het ook ’n Artikel 21-maatskappy gestig om al ons gemeenskapsprojekte te bestuur,” vertel Petrus Grové, een van die vennote van MD Foundation.

“Die term ‘Missio Dei’ beteken ‘die missie van God’, wat benadruk dat dit nie ons missie is waarvoor ons moet voorsien nie, maar dat God die oorsprong van ons doel is en dat Hy daarvoor voorsien en dit uitbrei,” verduidelik Petrus verder.

Deure wat oopmaak

Dit was ’n absolute gebedsaak vir die groep en die wonderwerke wat hulle in dié proses ervaar het, het hulle toenemend laat besef dat daar nie ’n beter voorsiener kan wees as die Skepper self nie.

Reeds aan die begin van dié projek het die boere besluit die doel van MD Foundation is eerstens om God se koninkryk sigbaar te maak op hul grondgebied deur met dissipelskap besigheid te doen, werk te skep en armes en siekes te versorg.

Hulle het vroeg al besef dat hierdie projek baie groter gaan wees as boerdery self, aangesien daar baie behoeftes onder die mense is wat aandag moet kry. Een van die eerste projekte wat hulle aangepak het, was om ’n skool vir plaaskinders te begin.

Opvoedkundige en goeie versorging

Petrus vertel dat die Here lankal reeds die infrastruktuur beskikbaar gestel het, want toe hulle begin wonder oor die probleem van ’n gebou, het hulle besef dat daar op een van die plase ’n ou melkery staan wat ideaal is vir die doel. Een van die boere se vrou het aangebied om die skool te bestuur en te ontwikkel, en vandag werk daar nege voltydse onderwysers.

Petrus vertel dat Missio Dei ook al heelwat nuwe projekte van stapel gestuur het, soos opvoedkundige bystand aan kinders wat sukkel om in wiskunde en Engels te vorder.

“Om siekes en armes te versorg, is egter nie net om vir hulle skoolopleiding te gee nie. Daar het ’n behoefte vir ’n kliniek ontstaan en ook hier het die Here voorsien waar dit nodig was. Bestaande geboue is as ’n kliniek ingerig en hierdie projek voorsien in baie behoeftes. Die kliniek is aanvanklik op ’n klein skaal begin, maar twee jaar gelede het die regering betrokke geraak en besluit om medikasie te voorsien wat nodig is vir mense van die omgewing,” sê hy.

Groeiende boerdery-aktiwiteite

“Die boerdery is steeds die belangrikste deel van die projek, aangesien MD Foundation vir die mense om ons waardigheid wil gee deur werkgeleenthede te skep. Omdat ons ’n groep boere is en elkeen bepaalde vaardighede het, bestaan die boerdery ook uit verskillende afdelings waarvoor verskillende boere verantwoordelik is. Ons het onder meer ’n saai-, melk-, veldbees- en skaapafdeling,” brei Petrus geesdriftig uit.

“Om voluit op die Here te vertrou, maak die hele boerdery eintlik minder riskant aangesien ons weet Jesus Christus is die hoof van ons besigheid en al ons besluite word biddend geneem.”

Petrus verduidelik ook dat die projek reeds baie uitgebrei het. Dit bestaan uit:

  • ’n Saai-afdeling – MD Agri.
  • ’n Melkafdeling – MD Dairy.
  • ’n Veldbees en voerkraalafdeling – MD Ranching.
  • ’n Skaapafdeling – MD Golden Fleece.
  • ’n Winkel in die dorp wat klere en ammunisie verkoop – Ficksburg Arms & Outdoors.
  • ’n Onderdelewinkel – PC Parts.
Die melkafdeling maak ’n groot deel van Missio Dei Foundation se werksaamhede uit.

Skep van werkgeleenthede

Hy sê die projek het hulle in staat gestel om baie mense se lewens te verander omdat werkgeleenthede geskep kon word. As hulle na hul werksaamhede oor die afgelope agt jaar kyk, besef hulle dat die hand van die Here in elke projek is en dat Hy baie mense se lewens op dié manier kon aanraak.

“Toe ons met die projek begin het, kon ons 112 werkgeleenthede skep. Met die uitbreiding van ons talle projekte en die uitbreiding van die boerderye, kan ons op hierdie stadium vir 238 mense voltyds werk verskaf. Verder is daar nog ’n verdere sowat 300 seisoenale werkgeleenthede wat gereeld beskikbaar is vir mense uit ons omgewing. Dis alles deur die genade van die Here.

“Ons weet dat om die koninkryk van God sigbaar te maak nie ’n taak vir een man is nie, maar eerder ’n aksie van gelowiges wat hande vat om ’n groot impak te maak. Die afgelope jaar het ons ook saam met ander rolspelers begin om opkomende boere in ons omgewing te help om ’n boerevereniging te stig.

“Ons toekomsvisie is om van hierdie boere en ook van ons werknemers te bemagtig en by ons boerdery te betrek. Op dié manier kan ons volhoubaarheid skep deur saam te werk,” verduidelik hy.

Eksterne betrokkenheid

Petrus vertel dat hulle projekte al tot so ’n mate uitgebrei het, dat hulle nie meer alles self kan finansier nie. Verskeie ondernemings en kerke is by die gemeenskapsprojekte betrokke.

Selfs die regering het begin om hul hande na MD Foundation uit te steek. Behalwe die kliniek wat die regering reeds ondersteun, het regeringsamptenare ook onlangs die boerdery-aktiwiteite en ander projekte besoek met die doel om betrokke te raak.

Petrus sê hulle het in die agt jaar van MD Foundation se bestaan, die Here in aksie gesien en elke keer was dit vir hulle ’n wonderwerk om toe te kyk hoe Hy die pad wat hulle moet stap, vir hulle aanwys.

“Daar is hoop vir landbou in Suid-Afrika, want God het ’n plan vir ons toekoms. Ons doel as boere is om na sy stem te luister en Hom te volg op die pad van oorwinning,” is sy mening.

Vir meer inligting, skakel Petrus Grové by 084 512 0141.

Boerbokmark, grain, acidosis, mikotoksiene
,hartwater, Dorpers, wegholveldbrande, veldbrande, skeerpraktyke, boerbokke, karobboom