Ons is die afgelope tyd gekonfronteer met droogte, COVID-19 en ’n geweldige daling in die markte. Die een krisis volg op die ander. Hoe het ons dit oorleef of, moet ek eerder vra, hoe oorleef ons dit op die oomblik?

Na my mening is gesonde kontantvloei die enigste manier om ’n krisis te oorkom. Geen bank of finansiële instelling gaan ’n sent uitleen aan ’n boer, besigheid of individu wat nie oor voldoende kontantvloei of ‘betaalvermoë’ soos dit in bankterme bekend is, beskik nie. Sonder kontantvloei gaan dit baie moeilik of dalk selfs onmoontlik wees om deur te trek in ’n tyd van krisis – en vergeet maar van enige benutting van die geleenthede wat ’n krisis mag bied!

’n Drievoudige kontantplan

Gesonde kontantvloei kan aangespreek word deur te beplan, ’n noodfonds op te bou en te diversifiseer.

  • Beplan en doen

Deur goeie langtermynbeplanning te doen en daarby te hou, kan die nodige aanpassings betyds gemaak word om te verseker dat jou kontantvloei gedurende krisistye gesond bly. Dit is natuurlik belangrik dat die plan implementeerbaar en uitvoerbaar is. Maak gebruik van ’n adviseur of ouditeur om jou te help met die formulering van ’n plan, maar dit moet steeds jóú plan wees. Planne wat te ingewikkeld is kom nooit tot uitvoering nie.  

  • Skep ’n noodfonds

Die doel van ’n noodfonds is nie om korttermynbehoeftes aan te spreek nie. ’n Noodfonds is ’n belegging wat jou of jou onderneming se kontantvloei in tye van nood moet aanvul om te verhoed dat ’n bate soos grond, graan, vee of aandele teen ’n baie lae waarde verkoop moet word om rekeninge te betaal of leefkoste te voorsien.

Twee vrae wat dadelik hieruit spruit is hoeveel is voldoende, en in watter vorm moet die noodfonds wees? Goeie langtermynbeplanning sal ’n baie akkurate aanduiding gee van die bedrag wat benodig word, terwyl die noodfonds belê moet word in ’n instrument of belegging waarvan die waarde baie min, of glad nie, deur die krisis beïnvloed word nie.   

  • Diversifiseer

’n Goeie boerdery of besigheid diversifiseer om risiko’s te verminder en kontantvloei te verseker. Diversifisering moet sodanig plaasvind dat dit die portefeulje komplementeer. Indien die boerdery of besigheid nie genoeg kontantvloei kan genereer nie, moet daar ander bates beskikbaar wees om hierdie funksie in moeilike tye oor te neem.

Met die strukturering van die totale portefeulje moet die bostaande drie komponente deeglik beplan en geïmplementeer word. As deel van die portefeuljestruktureringsproses moet voorsiening gemaak word vir korttermynbehoeftes (12 tot 24 maande) in die vorm van kontant of inkomstefondse, mediumtermynbehoeftes (36 tot 72 maande) in die vorm van lae-risiko multibateklasfondse, en langtermynbehoeftes (72 maande en langer) in die vorm van enkelbateklasfondse soos aandele.

Lesse uit die verlede

Deur hierdie strategie te volg kon skade aan die beleggingsportefeuljes beperk woord, soos gedurende die opkomende-markte krisis in 1998, die energiekrisis in 2002/03, die finansiële krisis in 2008 en vanjaar se COVID-19-krisis.

Hierdie strategie beteken nie dat ’n krisis jou nie gaan beïnvloed nie. Dit beteken wel dat ’n krisis baie meer hanteerbaar sal wees en dat nuwe geleenthede beter benut sal kan word.

Kontantvloei is die goue draad wat ons deur die droogte bymekaar gehou het en wat ons ook deur COVID-19 en die daling in die markte sal trek. Kom ons leer uit die verlede en wees voorbereid vir die toekoms. – Wiehan van Staden, PSG Wealth-adviseur

Die inligting in hierdie artikel is nie finansiële, belasting-, regs- of beleggingsadvies nie en die maatskappye in die PSG Konsult Groep waarborg nie die geskiktheid of potensiële waarde daarvan nie. Aangesien individuele behoeftes en risikoprofiele verskil, stel ons voor dat jy ’n gekwalifiseerde finansiële adviseur raadpleeg indien nodig. PSG Wealth Financial Planning (Edms.) Bpk is ’n gemagtigde finansiële diensverskaffer.

Vir meer inligting, kontak Wiehan van Staden van PSG Wealth Bloemfontein Deale Road by wiehan.vanstaden@psg.co.za of 051 250 4400.