Saturday, April 1, 2023

Impact of lumpy skin disease

Uitvoeragente verteenwoordig die produsent en indien regulering nie in plek is nie, kan die pap op die grond val. Francois Knowles van die Landbouprodukte-agenteraad werp vanoggend lig op dié kwessie.

Lumpy skin disease in cattle continues to be of economic importance in South Africa and other sub-Saharan countries as it leads to various production losses. Dr Antoinette van Schalkwyk of the ARC elaborates on this.

Kyk dit nou hier / Watch it here:

#PlaasTV #FarmTV borge/ sponsors: ElancoJonsson Workwear,

#PlaasMedia #Landbou #Agriculture #TV

View other Plaas TV episodes.

Popular stories