Impact of lumpy skin disease

Uitvoeragente verteenwoordig die produsent en indien regulering nie in plek is nie, kan die pap op die grond val. Francois Knowles van die Landbouprodukte-agenteraad werp vanoggend lig op dié kwessie.

Lumpy skin disease in cattle continues to be of economic importance in South Africa and other sub-Saharan countries as it leads to various production losses. Dr Antoinette van Schalkwyk of the ARC elaborates on this.

Kyk dit nou hier / Watch it here:

#PlaasTV #FarmTV borge/ sponsors: ElancoJonsson Workwear,

#PlaasMedia #Landbou #Agriculture #TV

View other Plaas TV episodes.

Popular stories