Sunday, June 26, 2022
Home Tags Intensiewe skaapboerdery

Tag: intensiewe skaapboerdery

Intensiewe en presisieskaapboerdery: Grondbeginsels

Estimated reading time: 6 minutes Intensiewe skaapboerdery behels die sodanige manipulering van die ooikudde se produksie-omgewing, dat ooie maksimaal reproduseer, met die klem op...

Intensiewe skaapproduksie maak ekonomies sin

Estimated reading time: 7 minutes Suid-Afrika is eeue al ’n land waar skaapboerdery bedryf word. Een van die hoofredes waarom die Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie...

Doeltreffende hanteringsfasiliteite vir skape

Estimated reading time: 2 minutes Om skaapvleis ekonomies te produseer, is dit nodig om aan sekere basiese produksievereistes te voldoen. Optimum produksie is net...

Intensiewe skaapboerdery 101: Infrastruktuur

Estimated reading time: 9 minutes Intensiewe skaapproduksie beteken presisieboerdery. En presisieboerdery beteken noukeurige aandag aan detail. Om dit reg te kry, is spesieke infrastruktuur...

Intensiewe skaapboerdery vir beginners: Voedingsbeginsels

Estimated reading time: 6 minutes Een van die belangrikste voedingsbeginsels wat ’n mens nooit mag vergeet by die skape in ’n intensiewe stelsel nie,...

Slim watervoorsiening vir intensiewe skaapstelsels

Estimated reading time: 6 minutes Doeltreffende watervoorsiening in lamhokke – die hart van ’n intensiewe skaapboerderystelsel – speel ’n belangrike rol in kuddegesondheid, veral...

Intensiewe skaapboerdery vir beginners: Basiese beginsels

Estimated reading time: 6 minutes Daar is toenemende belangstelling in intensiewe skaapboerdery. Hierdie feit word duidelik gestaaf deur die groot belangstelling in Manie en...

Intensiewe skaapboerdery in die Karoo: ’n Beproefde stelsel

Estimated reading time: 6 minutes Willie Maree, eienaar van Kameelboom Vee in die Marydale-omgewing, is besig om intensiewe skaapboerdery in ’n unieke ekonomiese wetenskap...

Die sewe doodsondes van kuddebestuur by kleinvee – Deel 2: Teel-...

Daar is baie op die spel as dit kom by die bestuur van kleinveekuddes en sekere bestuursfoute kan die produsent duur te staan kom....

Die Chinese intensiewe skaaprewolusie

Skape, en spesifiek vleisskaapproduksie, is een van die veevertakkings wat deur die Chinese regering geïdentifiseer is as ’n manier om armoede in China te...