Wetgewing rondom die aanhou van vee

Die aanhou van vee is een van daardie boerdery-aktiwiteite wat vanuit twee oorde deur wetgewing beperk word. Aan die een kant is dit die ongeskrewe wette van die natuur, want indien weiding as natuurlike hulpbron op ’n plaas nie na behore bestuur word nie, of wanneer dieresiektes nie voorkom of dadelik behandel word nie, kan … Continue reading Wetgewing rondom die aanhou van vee