Kundige op die gebied van bemestingstowwe, André Britz, deel die volgende insiggewende skrywe op www.fertasa.co.za:

Wat om van bemestingstowwe te verwag

Read this in English.

Deur: André Britz, Pr.Sci.Nat.

Oogmerke van bemesting

Voorsien plantvoedingstowwe (Makro, mikro-elemente) vir plantproduksie waar dit in gronde tekort skiet Vervang plantvoedingstowwe wat deur oes en/of beweiding verwyder word. Balanseer voedingstowwe vir optimale opbrengste van hoë gehalte. Volhoubare en ekonomiese voedselproduksie wat boerderye se voortbestaan verseker. Voorsien in die toenemende vraag na gesonde hoë kwaliteit voedsel, veilige gebruik deur mens en dier asook bewaring van die omgewing,

Volgens Wet 36 (1947) in Suid-Afrika word alle grondstowwe vir die Kunsmisbedryf geregistreer sodat daar aan minimum vereistes voldoen word. Elke verpakking sal ʼn K- of B-nommer vertoon terwyl registrasies elke drie jaar hernu word.

Kenmerke en Voordele

Die aard van ʼn bemestingstof of voorskrifmengsel [“Custom mix”] word bepaal deur die metode van toediening en/of die doel van plantvoeding.

 • Korrel en/of Prill produkte word meganies toegedien deur strooiers [Breedwerpig] versprei of met planters gebandplaas, selfs ondergronds geplaas met grondverskuiwings masjinerie tydens Grondvoorbereiding [Vrugtebedryf].
 • Korrelprodukte as enkelvoudig of NPK-mengsels [“Compounds”] bestaan uit die hoogste moontlike plantvoeding konsentrasie – Dit bring laer vervoerkoste mee en minder volume om per hektaar toe te dien.
 • Wateroplosbare produkte [Kristallyne of poeiers] word in water opgelos, verhouding van N:P:K kan op die plaas bepaal word.
 • Vloeibaar word meestal meganies hanteer [Pompe, tenke, krane] wat lei tot meer akkurate toediening en doeltreffende benutting van arbeid en bestuur. Vanweë die Wet op Plofstowwe kan Ammoniumnitraat slegs by spesifieke konsentrasie in die Vloeibare vorm versprei en gebruik word. Fosforsuur as Vloeibaar het een van die hoogste % Fosfaat(P).
 • Beide Wateroplosbaar en Vloeibaar kan deur besproeiingstelsels [Voedingsbesproeiing] soos druppers, mikro’s en oorhoofse sprinkelspuite [Spilpunte of linieer] toegedien word. Kunsmis-deur-die-water kan dus doelgerig op ʼn bepaalde plek, strook [Bankie by vrugte] of beperkte area gemik word – Dit voorkom oorbemesting en besoedeling. Die NPK “ratio” of voedingstof samestelling word in elke druppel verteenwoordig – mees korrekte verspreiding per gewas per oppervlakte geplant.
 • Die toedien van Blaarvoeding is gemik op die area waar tekortsimptoom verskyn en/of spesifieke doelwit bereik moet word [Boor(B) tydens blomtyd] terwyl dit ook met plaagbeheer produkte gemeng kan word.

Voedingstof-inhoud

 • Die waardes buite op verpakking vermeld, moet deur die waardes van die inhoud ondersteun word.
 • Ammoniumnitraat bevat Stikstof(N) as 50:50 in Nitraat-N en Ammonium-N vorme, maar geen Amien-N.
 • Vloeibaar produkte weeg swaarder as water derhalwe moet ʼn Soortlike gewig (SG) beskikbaar wees om kalibrasie berekeninge te kan doen, byvoorbeeld by SG = 1.2 sal 83 liter sowat 100 kg weeg [Vir presies dieselfdevoedingstof-inhoud].
 • Wateroplosbare produkte behoort by ongeveer 20 °C volledig in water oplosbaar te wees.
 • Tydens registrasie word verseker dat grondstowwe aan die minimum vlakke voldoen terwyl dit binne die perke

vir Potensieel Skadelike elemente [Tabel 12, Regulasies van Wet 36 (1947)] moet wees.

 • Minimum – Toets vir 3.2.1(30) :

3 is Stikstof(N), 3 ÷ (3+2+1) x 30 = 15 % N

2 is Fosfaat(P), 2 ÷ (3+2+1) x 30 = 10 % P

1 is Kalium(K), 1 ÷ (3+2+1) x 30 = 5 % K

(30) Totale voedingstowwe = 30 % [NPK]

Gehalte

 • Korrelprodukte behoort hul korrelagtige voorkoms en hardheid te behou tot tyd van toediening [± 2-3 maande na versakking].
 • Deeltjie-grootte verspreiding behoort rofweg te wees : 5-10% > 4mm, 70-80% tussen 2 en 4mm, minder as 5% < 2mm of stof [2mm deursnee].
 • Verpakking moet inhoud beskerm teen nat word [Of vog] asook ander materiale [Brandstof, olies, en so meer] wat produk gehalte kan besoedel / benadeel.
 • Alle verpakking moet herwinbaar wees.

Veiligheid

 • Geregistreerde grondstowwe en/of mengsels word getoets vir minimum voedingstof-inhoud konsentrasie asook potensieel skadelike elemente.
 • ‘Good Manufacturer Practices’ ooreenkomstig Wet 36 (1947)
 • Volg die algemene reëls en regulasies ten opsigte van hantering en opberging, benut bemestings produkte optimaal, verhoed beserings aan personeel en voorkom besoedeling van omgewing, voedsel- en waterbronne.

Sien die oorspronklike plasing hier.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY