Om te meet is om te weet. So lui die deurwinterde stelling waarvan die landboubedryf die waarde maar te goed ken. Ook in varkvleisproduksie en varkteling is dié ‘n baie waar en ook waardevolle stelling.

“Elk van die varkrasse in Suid-Afrika het sy eie sterk karaktereienskappe. Ons as telers probeer diere teel met  goeie eienskappe so sterk as moontlik , asook om kruisdiere te teel waarmee kommersiële telers optimale vleisproduksie kan behaal,” verduidelik Neil Dry, president van die Varktelersgenootskap van Suid-Afrika.

 Noodsaaklike data

Varkteling is ’n hoogs gespesialiseerde bedryf waarin produksie-aantekening ’n groot en belangrike rol speel. “In so ‘n gespesialiseerde bedryf soos wat varkteling en varkvleisproduksie geraak het, is dit ongelooflik wat data vir ons beteken. Die rol van die genootskap en SA Stamboek hierin is baie belangrik. Ons kan nie die streng seleksieprogramme wat ons op die plase volg, sonder verwerkte produksie-aantekeningdata doen nie.”

Die Varktelersgenootskap van Suid-Afrika is op 20 September 1919 gestig en is reeds sedert daardie tyd met SA Stamboek verbind. Die doelwitte van die genootskap is om verbetering te weeg te bring in die algemene standaard van alle erkende varkboere se kuddes, om prestasierekords van alle geregistreerde stoetdiere by te hou, en om die funksionele produksie en ekonomiese meriete van stoetdiere deur wetenskaplike stoetteling te verbeter.

“As telers is dit ons verantwoordelikheid om die belangrike rou data op die plaas aan te teken. Dit sluit in die weeg van diere en die aanteken van produksie en reproduksie. Dié data word dan aan die genootskap gestuur, waar dit verwerk word. Die genootskap stuur die data terug in wat ons ‘n randwaarde-indeks noem. Dié indeks word gebruik om ingeligte seleksiebesluite op die plaas te neem.”

 Word ‘n stoetteler

Volgens Dry is dit nie ‘n maklike nie, maar wel ‘n moontlike taak om as nuwe stoetteler die mark te betree. “Wat ek sal aanbeveel is om eers met ‘n kommersiële eenheid te begin. Bou dit op tot ‘n grootte waarmee jy gemaklik is. Hou dan 15% van die beste vroulike diere in jou kudde terug en begin jou eie vervangingsoggies teel.”

Sodra dinge reg loop, kan die diere by die genootskap geregistreer word en kan jy ook begin om genetika plaaslik aan te koop of in te voer om jou stoet te verbeter.

 Elke ras se sterk punt

Daar is verskeie erkende varkrasse in Suid-Afrika, maar drie van die belangrikstes is die Groot Wit, die Landras en die Duroc. “Elk van hierdie rasse het verskillende sterk karaktereienskappe. Met beide suiwer teling en kruisteling kan dié eienskappe optimaal benut word om die kommersiële boer te help om maksimum vleisproduksie te behaal.”

Die Groot Wit is die ras wat die maklikste boer en veral uitstekend presteer wat groei en voeromset betref. Die ras is ook bekend vir sy goeie moedereienskappe en is die sterk basis van verskeie stoetboerderye. Die Landras, verduidelik Dry, word dikwels die melkkoei van varkboerdery genoem. Dié ras is veral bekend vir baie goeie groei en melkproduksie.

“As ons van die rooi ras praat, gaan dit oor die Duroc, ‘n minder bekende ras in ons land.” Die ras is bekend vir goeie groei en voeromset, maar is ook die enigste varkras wat marmering in die vleis het. “Juis hieroor word die Duroc as ‘n terminale vader op F1-diere gebruik. So ‘n teelprogram behaal vir verskeie kommersiële boere uitstekende resultate.”

 Kontroleer en korrigeer

Om enige van dié rasse optimaal te benut, moet al die eienskappe van elke ras bekend wees. “Ons moet dan die randwaarde-indekse wat ons van SA Stamboek terug ontvang, gebruik om die eienskappe van elke ras vas te vang in ‘n F1-soggie wat dan vir die kommersiële mark beskikbaar is om as teelsog mee te boer.”

So kan die ideale dier, afhangende van die kommersiële behoefte, geteel word. “Dit is vir ons van groot belang. Jy kan nie vandag meer in die landboubedryf wees sonder om goeie rekordhouding te doen nie.” –Marike Brits, AgriOrbit

Kontak die Varktelersgenootskap van Suid-Afrika so:

Sekretariaat: Liezel Grobler

Adres: Posbus 506 Bloemfontein 9300

E-pos: pigs@studbook.co.za

Telefoonnommer: 051 410 0958

Klik hier om die Varktelersgenootskap van Suid-Afrika se webtuiste te besoek. 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY