Estimated reading time: 3 minutes

Dirk Zandberg Jr., streeksbestuurder by die Suid-Afrikaanse Vleisbedryfmaatskappy (Samic), het in Junie ’n baie geslaagde kursus oor slaglamkompetisies in Prieska aangebied. Die kursus is deur die Agri Prieska Landbou-unie gereël.

Samic poog om die plaaslike vleisbedryf se wêreldstandaard te handhaaf deur verskeie oudits, inspeksies en dienste te lewer. Hulle bied gereeld kursusse vir telers aan waartydens die klassifikasiestelsel verduidelik word, terwyl kursusse oor doeltreffende veediefstalbekamping ook vir lede van die Suid-Afrikaanse Polisiediens en reserviste aangebied word.

Lees meer oor die vleisbehoeftes van Suid-Afrikaanse verbruikers hier.

Graderingstelsel vir vleisgehalte

Dirk het aan kursusgangers by Prieska verduidelik dat Samic se klassifikasiestelsel, wat ook as nasionale standaard dien, ten doel het om gehalte vleis aan die verbruiker te verseker. Volgens hom is daar dikwels onenigheid in die vleiswaardeketting, omdat die verbruiker voel hy betaal te veel terwyl die produsent voel hy kry te min.

“Dit is vir ons belangrik om na die produsent op grondvlak te luister en sy saak te bevorder, maar ons moet ook gehoor gee aan die behoeftes van die verbruiker, sodat produsente die gehalte vleis lewer waarvoor die verbruiker bereid is om te betaal.”

Hy het verder verduidelik dat die klassifikasiestelsel daargestel is om ’n basis vir vleishandelaars te skep, waarvolgens hulle die gehalte van vleis kan omskryf deur eenvoudige simbole te gebruik wat almal verstaan. Dit word ook gebruik om produsenteprysverskille en verkoopspryse te bepaal.

Dirk het al die eienskappe van die klassifikasiestelsel asook elk van die simbole aan die kursusgangers verduidelik.

Die Suid-Afrikaanse Vleisbedryfmaatskappy (Samic) het in Junie ’n baie geslaagde kursus oor slaglamkompetisies in Prieska aangebied.
Leerders van Hoërskool Prieska wat die slaglamkursus bygewoon het. Heel links is Dirk Zandberg Jr. Samic by hul onderwyser, Franco de Jager.
Die Suid-Afrikaanse Vleisbedryfmaatskappy (Samic) het in Junie ’n baie geslaagde kursus oor slaglamkompetisies in Prieska aangebied.
Dirk Zandberg (middel) het ‘n baie geslaagde slaglamkursus op Prieska aangebied. Chris Bosman (links) en Leon Cloete (regs) is beide opkomende boere wat die kursus bygewoon het.

Beoordeling by slaglamkompetisies

In die tweede deel van die slaglamkursus het hy verduidelik hoe die beoordeling by ’n slaglamkompetisie werk, en hoe ’n verslag saamgestel word wat die teler dan kan bestudeer om die probleme in sy kudde te identifiseer. Hy het deurgaans die belangrikheid van telers se deelname aan slaglamkompetisies beklemtoon.

“Dit gebeur soms dat telers besluit hulle wil nie deelneem nie, omdat hulle nie teen groot telers kan meeding nie. Die hoofdoel van deelname aan die kompetisie is egter nie om as wenner uit die stryd te tree nie, maar eerder om jouself te meet – eerstens om te kyk of jou produksie in lyn met markbehoeftes is en tweedens, om jou kudde te verbeter.

“Die verslag wat elke teler ná die beoordeling ontvang, bied gewoonlik ’n goeie aanduiding van waar die tekorte en swakplekke in sy teelprogram is, en hoe hy dit kan verbeter.” – Koos du Pisanie, Veeplaas

Vir meer inligting, kontak Samic se kantoor by 012 361 4545 of besoek www.samic.co.za.