Estimated reading time: 4 minutes

Is daar nog ʼn plek vir skaapvleis in die mark? “Ja, ja en nogmaals ja!” So sê Hendri Truter, besturende direkteur van Deli-Co, wat onlangs by die Williston-skou aan die woord was.

Die skaapvleismark: Van toeka tot nou

Hy het skaapvleisprodusente wat die geleentheid bygewoon het oor die behoefte van die Suid-Afrikaanse skaap- en lamsvleisverbruikers toegespreek. Suid-Afrikaanse lam- en skaapvleis is die beste gehalte in die wêreld. Skep werk en parkeer die negatiwiteit, het Truter met die intrapslag gesê. “Oor die volgende dertig jaar gaan daar dubbel soveel mense in Afrika wees. Daar is dus ʼn groot behoefte aan plaaslike vleisskaapprodusente.”

Ondervinding in die bemarking van skaapvleis

Hendri is ’n boerseun van Riebeek Kasteel en bemark al dertig jaar lank skaapvleis. Om ‘n gehalte produk na die verbruiker te neem is vir hom ’n passie. Vandat hy ses jaar oud was, verwerk en verkoop hy vleis en het hy al vroeg geleer hoe belangrik dit is om jou mark te ken.

Hendri Truter, besturende direkteur van Deli-Co.

“In 2008 het ek genoeg gehad van vleis smous en wou ek nou ʼn verkoopsman van vleis word. Daardie jaar skuif ek toe agter die telefoon in om lam- en skaapvleis te verkoop,” vertel hy. Kort voor lank het hy besef dat ’n mens nie net op die publiek met verkope kan fokus nie, en het hy daarom besluit om ál die segmente van die mark te begin bedien. Nou, dertig jaar later, het Deli-Co ʼn span van 440 mense in diens wat 1 600 kliënte gelukkig hou. Hulle doen gemiddeld 400 aflewerings per dag vir ses dae van die week.

Die belangrikheid van ʼn skaapvleiswaardeketting

“Die realiteit is dat ons nie ʼn lewendige skaap op die kliënt se bord kan sit nie,” sê Hendri. “Die produsent is slegs die begin van die proses. Daarna neem die agent 1 tot 3%. Die voerkrale, wat meestal teen ʼn verlies werk en 2 tot 5% van die ketting behels, is ook nodig. Abattoirs is duur en neem ook 4 tot 6%, en dan kom die groothandelaar en neem 6%. Hierna volg die deli, slaghuise of supermarkte met 6 tot 20%.” (Die genoemde persentasies is die geraamde marge waarteen die partye werk.)

“Uiteindelik ontvang die eindverbruiker – die publiek, restaurant of spysenier – Suid-Afrikaanse skaapvleis. Elke skakel in hierdie ketting gaan groot uitgawes aan om staande te bly en almal se marges is onder druk. Elkeen in hierdie ketting is ʼn onmisbare skakel.”

Hendri het produsente aangeraai om die waardeketting te gebruik waarmee hul gemaklik is. “Kies ʼn span saam met wie jy die pad kan stap en hou kommunikasiekanale oop en eerlik.”

Suid-Afrikaanse verbruikers se behoeftes

Ondervinding het hom geleer dat daar drie kernvrae is wanneer sy telefoon lui: “Het jy voorraad?”, “Wat is die prys per kilogram?” en “Wat weeg die karkas?”.

Die beskikbaarheid van skaapvleis is die verbruiker se belangrikste behoefte en bekostigbaarheid loop hand aan hand hiermee. Die lam se gesondheid speel ook ʼn baie groot rol, omdat die afval – rooi en groen – deel vorm van die bemarkbare vleis. Hy het beklemtoon dat die afval 40 tot 50% van die karkas uitmaak en dus behoorlik bemark moet word.

Die karkasgewig is deurslaggewend vir die verbruiker wat die karkas koop. Die deursnee kliënt soek lamkarkasse van 18 tot 23kg, tweetandkarkasse van 24 tot 30kg, en groot skaapkarkasse van 22 tot 30kg – almal met ʼn vetgradering van 2,3.

https://www.agriorbit.com/rooivleispryse-red-meat-prices/

Daarteenoor verkies Halaal-slaghuise lamkarkasse van 13 tot 20kg, met ʼn vetgradering 0, 1 of 2 twee hê. Verder kies hul tweetandkarkasse van 15 tot 25kg met ʼn vetgradering van 0, 1 of 2, of skaapkarkasse van 20 tot 35kg met ʼn vetgradering van 0, 1 of 2. Die Halaal-mark wil ook ramme vir kookvleis hê en daarom is die vetdikte ook ʼn faktor, aangesien kliënte nie meer vir vet wil betaal nie.

Plaaslike en oorsese skaapverbruikers

Wie is die verbruiker van skaapvleis? In ’n neutedop is dit alle Suid-Afrikaners uit alle inkomstegroepe. Die meeste vleis word deur middel inkomstegroepe gekoop, wat geld bymekaar sit om grootmaat-aankope te doen. Die produsent en al die rolspelers in die waardeketting het dus ʼn verantwoordelikheid om skaapvleis deurentyd aantrekliker vir verbruikers te maak.

Hendri se aanbeveling is dat skaapvleis onder een groot vaandel bemark moet word. “Suid-Afrika bied nie net die beste lam- en skaapvleis vir die plaaslike verbruiker nie, maar ons is ook reg vir die internasionale mark. Ons het die beste gehalte skaapvleis in die wêreld,” sê hy. – Bets du Pisanie, AgriOrbit