Estimated reading time: 2 minutes

In die Prieska-omgewing is almal bekommerd oor die enorme swerms sprinkane wat nog in die voetganger-fase is, wat orals te sien is. Die groot bekommernis is dat hulle as vlieërs oor die Oranje Rivier gaan trek en hul sit in die besproeiingsgebied gaan kry. Die mielies staan juis nou baie mooi en goeie oeste word verwag.

Verlede jaar al was daar besonder baie moeite gedoen om die sprinkane onder beheer te kry en uit die gesaaides te hou. Die onderskeie spanne, onder leiding van Christo Meyer, die distrikssprinkaanbeampte in die Prieska-gebied, het ook groot suksesse gehad. Christo sê die sprinkaanplaag was goed onder beheer maar die swerms kom uit ander gebiede waar daar nie met soveel oorgawe gewerk is nie.

Sprinkane: Die belangrikheid van bespuitingsregulasies

Met die eerste uitbreek van sprinkaanswerms vanjaar is die spanne egter net meer gemotiveerd om hul kant te bring, en die sowat 16 beheerspanne het weer ingespring om te keer waar hulle kan. Die afgelope week het hulle sowat 800 swerms in die Prieska-distrik gespuit. Die meeste van die lede is voltydse boere wat in die dag moet toesien dat alles op die plaas regloop en as die son sak moet hulle myle vêr, op soms onbegaanbare paaie, ry om swerms onder beheer te kry.

Na wat verneem kon word, het die spanne in Februarie sowat 40 000 liter gif gespuit. Verlede jaar was daar glo vir die hele jaar omtrent 70 000 liter gif gebruik.

Kyk nog ‘n video.

Die boere is ook gemotiveerd om hierdie plaag onder beheer te kry en heelwat boere het aangedui dat hulle ook opleiding wil kry om die probleem by die horings te pak. Die belangstelling was so groot dat daar in die volgende twee weke drie kursusse vir die Prieska-boere aangebied moet word én vir die boere uit die buurdistrik, Niekerkshoop. Christo sê hy kan met trots verwys na die boere van Prieska wat bereid is om sóveel in te sit om hierdie plaag die hoof te bied. Hy voorspel dat dit nog nie die einde is nie, maar dat ’n groot deel van die plaag reeds uitgewis is, is verseker. – Koos du Pisanie, AgriOrbit

Lees oor die muggieplaag langs die Oranjerivier.