NWK verbeter eie winsrekord

Estimated reading time: 3 minutes

Na die geskiedkundige beste finansiële resultate wat laasjaar behaal is, het die NWK Beherend-groep sy eie rekord verbeter deur die hoogste wins in sy 114-jarige bestaan vir die jaar tot 30 April 2023 te lewer. Met ’n toename in omset van 26,8% het die groep vanjaar ’n wins voor belasting van R360 miljoen behaal.

Die wins na belasting beloop R283 miljoen (2022: R267 miljoen) en verteenwoordig ’n R16 miljoen of ’n 6% verbetering. Dit het tot gevolg gehad dat die ekwiteit met 13% tot net meer as R1,9 miljard gestyg het. Die netto batewaarde teen jaareinde was 1 840 sent per aandeel.

Volgens Heinrich Krüger, voorsitter van NWK se direksie, het gunstige weersomstandighede ’n prominente rol gespeel in die behaling van die resultate. “Produsente se groter inkomste van verlede jaar het ’n positiewe effek op NWK se uitstekende verdienste gehad.

Lees meer oor NWK se hernubare kragopsie met sonneblomsaaddoppies hier.

Die fokus op kernbesigheid – naamlik graan, algemene handel en finansiering – is definitief die roete wat ’n gewenste resultaat lewer. Volgehoue fokus deur bestuur en personeel is noodsaaklik om goeie ondersteuning van klante te verkry en gevolglik goeie resultate te kan behaal,” het hy gesê.

“Oor die algemeen het al NWK se besigheidseenhede uitstekend presteer. Die finansiële bydrae van die Graansegment was R183 miljoen en die groei in die Algemene Handel se meganisasiebesigheid was merkwaardig,” het Pieter Kleingeld, groephoof- finansiële beampte van NWK, gesê.

Hy het bygevoeg dat die jaar onder oorsig ’n mandjie van gemengde uitdagings gebied het. Aan die graan- en oliesadeproduksie-kant was opbrengste per hektaar oor die algemeen hoër as die langtermyngemiddelde, maar die grade was egter nie van hoë gehalte nie en dit het ’n direkte invloed op die prys in die sak van die produsent gehad. Vir produsente was dit ook ’n baie groot uitdaging met insetkoste op die hoogste vlak nog. Graan- en oliesadeverkoopspryse het egter ook op rekordvlakke verkeer.

Lees meer oor die onlangse NWK skaapdag hier.

Volhoubare toekomsplanne

Theo Rabe, groephoof- uitvoerende beampte van NWK, het uitgewys dat die Epko-sonneblompersaanleg wat teen jaareinde weer 100% in NWK se besit was, gesien kan word as ’n strategiese stap om ander markte vir sonneblomolie ook te ontgin. Aanpassings aan dié fabriek word in die vooruitsig gestel om ook sojabone te pers aangesien die produksie van sojabone in NWK se bedieningsgebied wesenlik verhoog het. “NWK is in die proses om sy groeiprogram te stabiliseer en geleenthede te benut soos dit voorkom,” aldus Rabe.

Hy sê NWK bepaal tans sy posisie in die mark in terme van sonkrag en sake wat kan voortspruit uit Internet-gebaseerde dienste. Investering in alternatiewe graanopberging, uitgebreide logistieke kapasiteit en herstel van toegangsroetes na silo’s in Noordwes geniet deurgaans aandag. “Hulpverlening om infrastruktuur in Lichtenburg en ander dorpe se herstel, gaan ook voort. ’n Gronden-teerpadherstelprojek is goed op dreef.

Ander inisiatiewe gefokus op infrastruktuur is ook al geloods,” het hy gesê. ’n Tussentydse dividend van 31 sent per aandeel is reeds uitbetaal en ’n finale dividend van 17 sent per aandeel is goedgekeur. Die direksie het ook R14 miljoen vir die NWK Lojaliteitsprogram vir die aankoop van aandele deur die trustees goedgekeur. – NWK

Die finansiële resultate is beskikbaar op NWK se webtuiste by www.nwk.co.za.

Popular stories