Prof Daniël Brink is as die nuwe dekaan van die Fakulteit AgriWetenskappe by die Universiteit van Stellenbosch aangestel. Prof Brink (57) neem sedert 2014 waar as dekaan van AgriWetenskappe en het reeds ’n lang verbintenis met die US. Hy het in 1983 die graad BSc Agric in genetika en dierefisiologie met lof van die US verwerf, waarna hy ook honneurs-, meesters- en doktorsgrade aan die universiteit voltooi het.

AgroHub opens at Stellenbosch experimental farm

In 1984 is prof Brink as ’n tegniese assistent in die Departement Genetika aangestel, waarna hy ’n pos as dosent gekry het en in 2006 tot medeprofessor bevorder is. Hy is in 2013 as vise-dekaan van AgriWetenskappe aangestel.

New faces at ARC Infruitec-Nietvoorbij in Stellenbosch

Van prof Brink se akademiese eerbewyse is ’n Technology and Human Resources for Industry Programme (THRIP)-toekenning vir uitnemendheid in 1998, asook die rektorstoekenning vir sosiale impak in 2008. Hy is sedert 1 Julie die nuwe dekaan. – Persverklaring

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY