Naspeurbaarheid: Wat is op die tafel en waar trek ons?

Die behoefte aan ’n Suid-Afrikaanse naspeurbaarheidstelsel vir lewendehawe geniet gewoonlik aandag ná die uitbreek van siektes soos bek-en-klouseer. Dié praatjies raak egter gou weer stil soos wat siektetoestande verbeter en die bemarkingskanale weer oopgestel word. ’n Naspeurbaarheidstelsel van lewendehawe beteken dat volledig rekord gehou word van die eienaarskap en beweging van lewendehawe deur alle fases … Continue reading Naspeurbaarheid: Wat is op die tafel en waar trek ons?