Tuesday, December 6, 2022

Nasie in Gesprek: Beter toegang tot infrastruktuur en logistiek

Estimated reading time: 2 minutes

Die Suid-Afrikaanse landbousektor is besig om te groei. Produksie oorskry die plaaslike vraag vir die meeste landbouprodukte, wat beteken dat markte elders in die wêreld ontwikkel word, wat uitvoere deurlopend laat groei. Vir uitvoer om egter glad te verloop, vereis dit goeie infrastruktuur en stelsels. Die stand en uitdagings wat hierdie infrastruktuur en logistiek in die gesig staar, was die onderwerp van ‘n Nasie in Gesprek-bespreking op die derde dag van Nampo 2022.

Die deelnemers aan die gesprek, met Theo Vorster, uitvoerende hoof van Galileo Capital, as gespreksleier, was dr Pieter Taljaard, uitvoerende hoof van Graan SA, dr André van der Vyver, uitvoerende direkteur van SACOTA (South African Cereal and Oilseeds Trade Association), Misumzi Xata, streeksbestuurder in die Oos-Kaap van die Raad vir die Uitvoer van Bederfbare Produkte (PPECB), en Jan-Louis Spoelstra van Flying Swan Foundation.

Lees meer oor die NIG sessie van volhoubare gebruik van chemikalieë hier.

Die eise wat aan die land se logistieke infrastruktuur en stelsels gestel word, gaan toenemend verhoog, was die consensus. En waar daar nou reeds erge beperkings beleef word, sal dit onteenseglik erger word as dit nie daadwerklik aangespreek word nie.

Die deelnemers het verder ook saamgestem dat daar groot ruimte bestaan vir vennootskappe tussen staatsinstellings en die privaatsektor. Daar bestaan reeds presedente rondom privaateienaarskap van iets soos treintrokke, waar maatskappye soos Sasol reeds treintrokke besit waarmee hulle chemikalieë vervoer. Die tendens behoort dus toenemend te wees dat die staat verantwoordelik is vir die instandhouding van die infrastruktuur, terwyl privaatinisiatiewe toenemend die bedryf van daardie dienste sal behartig.

Graanuitvoere staan tans op 350 000 ton per maand, wat sewe vragskepe per maand verteenwoordig. Geen treine kan op die oomblik graan na die Durban-hawe vervoer nie, as gevolg van die vloedskade in daardie provinsie. Dit beteken al daardie tonnemaat word per pad, in 8 000 vragmotors per maand, na die hawe vervoer. As treinvoervoer ‘n realistiese opsie was, sou een trein die vrag van 100 vragmotors kon vervoer. Die verligting wat dit op die padnetwerk teweeg kan bring, is duidelik. 

Lees meer oor die NIG sessie van die Suid-Afrikaanse ekonomie hier.

Die paneellede het saamgstem dat daar ‘n hele reeks van uitdagings bestaan, maar was nietemin hoopvol dat, as daar ‘n onderskeid getref kan word tussen korttermyn hindernisse en langtermyn uitdagings, daar wel hoop bestaan dat, met die ontwikkeling van venootskappe tussen die staats- en privaatsektor, die land in vermoë sal wees om mettertyd goeie, werkbare logistiese infrastruktuur beskikbaar te hê om ‘n groeiende landbousektor te ondersteun. – Izak Hofmeyr, Plaas Media

RSG Landbou: 6 Desember 2022 – geborg deur BKB

Die wenner van vanjaar se Melkprodusente-organisasie Nedbank Rentmeesterskap-toekenning is op 30 November aangewys. Dean...

Indigenous veld goats: The way nature intended

Estimated reading time: 6 minutes “When it comes to breeding, we should avoid changing...

Biosekuriteit op die plaas (Deel 2): Risiko’s met vee-aankope by veilings, skoue en kuddekompetisies

Estimated reading time: 6 minutes Diere wat op ’n beplande en beheerde wyse na...

Goeie genetika en veldtoetse skep winsmakers

Estimated reading time: 6 minutes Die veebedryf het in die laaste 50 jaar baie...