Mylpaal vir waterbestuur in Suid-Afrika

Estimated reading time: 2 minutes

Die bekendstelling van vier opvanggebiedbestuursagentskappe (CMA’s) deur die Minister van Water en Sanitasie, Senzo Mchunu, tydens die Waterinstituut van Suider-Afrika (WISA)-konferensie wat onlangs in Durban gehou is, verteenwoordig ’n ware mylpaal vir waterbestuur, sê Janse Rabie, AgriSA se hoof van natuurlike hulpbronne. “Dit behoort deur alle Suid-Afrikaners gevier te word.”

Hy sê CMA’s het ten doel om waterhulpbronbestuur weg van die nasionale regering te desentraliseer en is dus fundamenteel tot die behoorlike toepassing van die Nasionale Waterwet, 1998 (Wet 36 van 1998) en die Nasionale Waterhulpbronstrategie van Suid-Afrika. CMA’s is spesifiek saamgestel om meer op watergebruikersbehoeftes en vinnige besluitneming rondom waterhulpbronbestuur ingestel te wees.

Ingevolge hoofstuk 8 van Wet 36 is CMA’s verantwoordelik vir die beskerming, gebruik, ontwikkeling, bewaring, bestuur en beheer van al die waterbronne in ’n spesifieke waterbestuursgebied (WMA). Alle regeringsfere, watergebruikers en gemeenskappe in die WMA moet as vennote van CMA’s deelneem.

Lees meer oor passiewe wateropgaringsmetodes hier.

Onder minister Mchunu se leiding het die departement die aantal CMA’s hervorm om die WMA’s van Limpopo-Olifants, Vaal-Oranje, Pongola-Umzimkulu, Mzimvubu-Tsitsikamma, Breede-Olifants en Inkomati-Usuthu te dek.

AgriSA het hom aktief beywer vir die vestiging van CMA’s as deel van sy oorkoepelende waterstrategie vir die Suid-Afrikaanse landbousektor. As die grootste verbruiker van Suid-Afrika se waterbronne (ongeveer 60%), het die sektor ’n gevestigde belang in die gesonde bestuur van die belangrikste natuurlike hulpbron van Suid-Afrika,” sê Rabie.

“AgriSA en sy geaffilieerde lede sien uit na konstruktiewe deelname aan die verskillende CMA-strukture en wens die departement van water en sanitasie geluk met hierdie belangrike mylpaal. Ons wens die nuut aangestelde raadslede en personeellede van die CMA’s die beste toe met die uitoefening van hul pligte en verantwoordelikhede.” – Persverklaring, Agri SA

Popular stories