Boere se besluite oor watter baster hulle volgende jaar moet plant, is gewoonlik geskoei op prestasie gedurende die huidige seisoen. Beter besluitneming is egter moontlik deur gebruik te maak van goeie gehalte opbrengsdata, sowel as die kwalitatiewe data uit proewe wat tans deur Pioneer gedoen word.

In die 2018/19-seisoen het Pioneer saam met AgSci Unlimited se kuilvoerkonsultant, Richardt Venter, mieliekultivars vir kuilvoer geëvalueer. Verskeie belangrike aspekte behoort oorweeg te word wanneer daar na proefresultate gekyk word, insluitend:

  • Kies proewe wat deeglik en goed uitgevoer is.
  • Maak ’n geldige bastervergelyking.
  • Wees versigtig vir klein opbrengsverskille.
  • Hou in gedagte dat die volgende seisoen nie dieselfde as die huidige seisoen sal wees nie.
  • Maak gebruik van plaaslike navorsing.

Goeie kuilvoerkultivars

Verwagtinge rondom ’n goeie kuilvoerkultivar kan wissel, aangesien die behoefte waarvoor dit aangewend word mag verskil, bv. dierevoeding of melkboerdery. Die grootste verwagting lê egter dikwels by produsente, voedingkundiges en kontrakteurs wat betrokke is by die produksie en verbruik van kuilvoer.

Opinies oor hoeveelheid teenoor gehalte word gereeld betwis, maar ’n duimreël vir goeie kuilvoer is soos volg:

  • Hoë opbrengs per hektaar.
  • Hoë styselopbrengs per kilogram droëmateriaal (DM).
  • Hoë totale verteerbare voedingstowwe (TVV).

Kuilvoernavorsing

Pioneer het ’n nuwe navorsingsrigting ingeslaan ten opsigte van kuilvoerinligting. In samewerking met plaaslike boere, kontrakteurs en wetenskaplikes het Pioneer ’n projek van stapel gestuur om die beste resultate en inligting te bekom, sodat hulle boere kan help om goeie keuses te maak in hul onderskeie praktyke.

’n Verteenwoordigende monster van elke kultivar is tydens al die proewe wat gedurende die 2018/19-seisoen uitgevoer is, geneem. Monsterneming is aan die hand van ’n protokol wat deur AgSci Unlimited voorsien is, gedoen. Dié protokol het aanwysings en beperkinge verskaf rondom die vasstelling van snytyd, die kerf en uitdroog van mieliemateriaal, hoe om DM te bepaal, asook metingsparameters vir stroop, monsterneming, inkuiling en die ontleding van gefermenteerde monsters.

Neem ingeligte besluite

Die projek het uitstekende proewe oor verskeie gebiede gelewer, en dit kan nou gebruik word om korrekte resultate te bekom en akkurate besluite te neem. Dit stel ons in staat om basters aan te beveel wat by ’n boer se spesifieke omgewing sal aanpas, sodat hy of sy met sekerheid kan plant.

Read more about Hurwitz Farming: Van groentjies tot kenners van kuilvoer

Basterkeuse is ’n belangrikste besluit wat elke jaar geneem moet word. Maak seker dat dié besluit goed deurdink is. Gebruik ook Pioneer se mieliekuilvoerdata om daardie baster te kies wat jou in staat sal stel om jou boerderydoelwitte te bereik. – Bruyn Myburgh, agronoom, Pioneer SA

Vir meer inligting, stuur ’n e-pos na info.rsa@pioneer.com of besoek www.pioneer.com/za.