LRF soek sy 2024 Stoetteler van die Jaar

Share This Post

Estimated reading time: 4 minutes

Die Lewendehawe Registrerende Federasie (LRF) bied vanjaar weer sy Molatek/Veeplaas/Breedplan-stoetteler van die Jaar-kompetisie aan. Dit is ‘n uiters gesogte titel en vorige wenners hiervan kan getuig van die waarde wat dit tot hulle lewens en boerderye toegevoeg het. Veeplaas het met die afgelope vyf jaar se wenners gesels om te hoor wat hulle hieroor sê.

Die groter prentjie

Derick le Roux van die Xourel Limousin-stoet in die Lichtenburg-omgewing was die 2019-wenner. Hy sê die kompetisie gee ‘n uitstekende groter prentjie van die stoetbedryf en bied aan deelnemers ’n raamwerk waarbinne gewerk kan word om deel van die boonste driehoek van die stoetbedryf te word.

Vir die 2020-wenner, André van der Merwe, eienaar van die Wouman Brangus-stoet by Reitz, is die kompetisie ’n uitstekende maatstaf waaraan ’n teler homself kan toets en bepaal of sy stoet in lyn is met die bedryfstandaard.

Erkenning vir harde werk

Riaan Theron van die bekende RAT Brahman-stoet in die Parys-omgewing, het in 2021 met die louere weggestap. Vir hom is hierdie kompetisie ’n vorm van erkenning vir telers se harde werk en vir die waarde wat die stelsel bied.

Bianca Lueesse wat naby Windhoek met die Lichtenstein Simmentaler- en Bramarein Brahman-stoete boer, was die 2022-titelwenner. Sy beskryf die kompetisie as wetenskaplik gefundeer, waar nie gekyk word of jou diere mooi is nie, maar eerder wat jou teelbeleid is en en of jy werklik op pad is om daardie teeldoelwitte te bereik. Sy beskou die kompetisie as ’n geleentheid om telers te help om volhoubaar te boer, en met goeie bewyse en rekordhouding, ’n toekomsvisie te hê wat die toets van die tyd sal deurstaan.

Heinz Gruhn, van die Otongovi Hereford-stoet naby Windhoek, was verlede jaar se wenner en hy beskryf die kompetisie as “groots”. Hy meen daar word nie gekyk na hoeveel telers of teeldiere daar is nie. “Jy word deur onafhanklike persone, wat nie ’n voorkeur vir sekere rasse het nie, beoordeel en beloon vir dit wat presies en korrek in jou eie stoet is.”

Vat jou stoet na die volgende vlak

Elkeen van hierdie wenners was dit eens dat hulle meer as net ’n toekenning ontvang het. Derick sê dit het hom gehelp om weer na sy boerdery in geheel te kyk en te bepaal of dit waarmee hy besig is, relevant is tot die stoetbedryf. Hy kon ook evalueer op watter maniere hy ’n beter bydrae kan lewer tot die bevordering van genetika in stoetteling.

Vir André en Bianca was die blootstelling en erkenning van groot waarde en hulle voel dat hulle goeie publisiteit gekry het. Riaan stem saam, maar sê die kompetisie hom van meet af aan die dink gesit. Die vrae wat beantwoord moes word, het hom gelei om holisties na sy boerdery te kyk. Die wetenskaplikheid van landbou is vir hom belangrik en die kompetisie het hom die geleentheid gebied om al die aspekte van sy boerdery in oënskou te neem, weer sy missie en visie te omskryf, en seker te maak hy is in pas met die bedryf en die behoeftes van sy kliënte.

Alle telers sal baat

Derick meen elke deelnemer aan die kompetisie is ’n wenner in eie reg. Hier kan jy jou werk teen dié van ander telers meet, maar jy kry ook blootstelling en ervaar hoe ander jou stoet sien. Die kompetisie is so saamgestel, dat dit jou dwing om pro-aktief betrokke te raak by jou stoet en jouself uit die prentjie te haal. So kan jy jou stoet na ’n volgende vlak neem.

André moedig ander telers aan om ook deel te neem, aangesien dit ’n geleentheid is om jouself binne die stoettelersgemeenskap te toets. In die proses kry jy insig oor wat jy kan verbeter om jou stoet na ’n volgende vlak te neem. En as jy nie vanjaar slaag nie, hou aan probeer en skryf weer in!

Riaan sê die uitdrukking ‘om te meet is om te weet’ sal nooit oud raak nie, want dit bly eenvoudig belangrik. Deur vir hierdie kompetisie in te skryf kry jy die geleentheid om te dink oor jou stoet en hoe jy te werk gaan. Hy moedig stoettelers wat in pas wil bly met veranderinge in die bedryf, aan om in te skryf en sommer by die LRF aan te sluit vir goeie leiding en nuwe denke.

Heinz het lof vir die wyse waarop die beoordeling geskied. “Jy word gemeet binne jou eie ras en ook met telers van ander rasse. Die mense wat die beoordeling doen, handhaaf ’n hoë standaard en hulle wéét waaroor dit gaan. Daarom is dit ‘n groot pluimpie as jy onder die toppresteerders eindig.” – Koos du Pisanie, Plaas Media

Vir meer inligting oor die 2024 Molatek/Veeplaas/Breedplan Stoetteler van die Jaar-inskrywings, sien die advertensie hiernaas.

Related Posts

Weeklikse plaashek-rooivleispryse / Weekly farm gate red meat prices

Estimated reading time: 5 minutes Die jongste vleispryse word...

SA goat breeds suit the Zimbabwean landscape

Estimated reading time: 7 minutes Pathisani Ncube has a...

Weeklikse weer met Johan van den Berg

Estimated reading time: 5 minutes LET WEL: Johan van...

The South African rabbit meat industry in the spotlight

Estimated reading time: 7 minutes Rabbit meat is not...

Domestic pork industry carcass price statistics – Week 19 of 2024

The weekly pork carcass price is brought to you...

Ankole embryos sell for record price in South Africa

The South African record price for embryos sold was...