Estimated reading time: 2 minutes

Chris du Toit is vanjaar tydens Landbouskrywers SA se gala-aand by Cavalli, naby Stellenbosch, as die organisasie se Landboupersoonlikheid van die Jaar aangewys. Met die spesiale toekenning gee Landbouskrywers SA erkenning aan hom vir sy volgehoue bydrae tot die breë landbousektor oor die jare heen.

Lees hier van ander toekennings in landbou.

Chris het in 1969 saam met sy pa op die plaas Paarl-Vallei, naby die Paarl, begin boer. Hy het dadelik deel van georganiseerde landbou geword en is in 1979 tot voorsitter van die Paarlse Boerevereniging verkies. In 1990 en 1995 onderskeidelik het hy as president van Agri Wes-Kaap en president van Agri SA opgetree. Hy het ook van 2002 tot 2006 as voorsitter van Agbiz gedien en is die enigste persoon wat voorsitter van Agri SA én die landboubesigheidskamer was.

Chris het ook sy merk buite die georganiseerde landbou gemaak. Hy was onder meer direkteur en ondervoorsitter van Kaap Agri, direkteur en voorsitter van die Bolandse Wynkelder, direkteur van KWV, direkteur van die Landbank Verbandversekeringsmaatskappy, voorsitter van die Paarl Wynskou-vereniging, en lid van die Landbou-navorsingsraad (LNR). Hy het ook van 1987 tot 1995 die landbousektor in die Nasionale Mannekrag Kommissie verteenwoordig.

Chris se termyn as voorsitter van Agri SA van 1995 tot die jaar 2000 was vol uitdagings. Dit was net na Suid-Afrika se eerste demokratiese verkiesing in 1994 en het hy ’n groot rol gespeel om gesonde verhoudinge tussen die landbousektor en die nuwe regering te handhaaf. Dit kon hy doen deur ’n goeie vertrouensverhouding tussen hom en president Nelson Mandela te handhaaf deur gereeld met president Mandela te kommunikeer.

In dié tyd was Chris lid van die president se Werkgroep oor Ekonomiese Aangeleenthede. Die amp het hy van 1995 tot 2007. Van 1995 tot 2000 het hy die landbousektor in die Nasionale Ekonomiese, Ontwikkelings- en Arbeidsraad verteenwoordig en ook op die uitvoerende komitee van Business Unity South Africa gedien.

Chris se manier van doen het altyd respek afgedwing. Hy het sy werk op ’n waardige manier gedoen en was ’n voorbeeld en mentor vir ander.  – Hugo Lochner, Plaas Media