Kan mense met bloed op hul hande erf?

Te midde van stygende misdaadsyfers en die vlaag van gesinsmoorde in Suid-Afrika, word die uitwerking van hierdie tipe misdaad al hoe meer onder die loep geneem. Dit is omdat die veroordeelde moontlik van sy/haar slagoffer kan erf of finansieel baat vind, byvoorbeeld met betrekking tot pensioenbelange, versekeringspolisse, aansprake volgens die huweliksgoederereg, of voordele uit ’n … Continue reading Kan mense met bloed op hul hande erf?