Internasionale erkenning vir voormalige UV-professor

741

Prof Hennie Snyman, afgetrede hoogleraar van die weidingkunde-departement aan die Universiteit van die Vrystaat (UV), wat nou in Hartenbos woon, is as een van die Stanford Universiteit in die VSA se top-2% navorsers ter wêreld aangewys. Dié lys navorsers is op 22 Januarie 2021 gepubliseer.

Prof Snyman sê die internasionale erkenning span die kroon op sy navorsing en 40 jaar diens by UV. Die lys is gegrond op die geakkrediteerde navorsingsinsette van die navorsers oor hul loopbaan.

Die kriteria sluit onder meer in dat hy die senior outeur van ’n artikel moet wees voordat dit in aanmerking geneem word, hoeveel keer sy werk deur ander navorsers aangehaal word en die impak wat die navorsing oor die wêreld heen het – met ander woorde hoe bekend dit op ’n internasionale vlak is. Hy sê sy werk is onder die ekologie-afdeling beoordeel.

“Wat die prestasie nog meer besonders maak, is dat weidingkundige navorsingsprojekte oor ’n paar jaar moet strek om enigsins bevindinge en afleidings te kan maak. Een jaar se bevindinge kan nie veralgemeen word nie.”

Prof Snyman, wat ’n bekende onder Suid-Afrikaanse boere is, verdien beslis om op dié lys te wees. Min Suid-Afrikaanse landbouwetenskaplikes het al so ’n omvangryke weidingkundige bydrae gemaak. Altesaam 165 van sy publikasies het al in geakkrediteerde wetenskaplike joernale verskyn, terwyl hy 107 nasionale en 55 internasionale kongresbydraes gelewer het. Sy navorsing, waarvan die fokus baie wyd gestrek het, word wêreldwyd hoog aangeslaan en tydens nege buitelandse besoeke, het hy verskeie aanbiedinge gemaak.

Ondanks sy werk by die universiteit, was sy bydrae op navorsingsgebied groter as dié van baie heeltydse navorsers. Nadat hy aan die einde van 2017 afgetree het, is hy as geaffilieerde professor en navorser aan die UV aangestel.

Wat hom dikwels van ander navorsers skei, is dat hy sy deeglike navorsing sinvol en prakties in die praktyk toepaslik maak. Dit maak dit vir boere aktueel ten opsigte van die weiding-kostestelsel op hul plaas. – Chris Jooste, AgriOrbit