Innovasie en basiese beginsels: Die sleutel tot volhoubare graanverbouing

Share This Post

Estimated reading time: 7 minutes

In ‘n wêreld waar tegnologiese vooruitgang en tradisionele boerderymetodes kruis, staan produsente voor die uitdaging om beide te balanseer. ‘n Agronomie-inligtingsdag naby Hoopstad, aangebied deur Pioneer, het onlangs die belangrikheid van hierdie balans beklemtoon. Terwyl moderne tegnologieë soos genetiese aanpassing en PowerCore™-tegnologie produsente kan help om hul opbrengste te verhoog en plae te beveg, is dit noodsaaklik dat hulle nie die basiese beginsels van suksesvolle graanverbouing vergeet nie.

In die praktyk word egter gemiddeld net sowat 30% van die plante se genetiese potensiaal verwesentlik. Daarom is dit noodsaaklik om die moderne tegnologie beter onder die knie te kry en die basiese beginsels van graanproduksie akkuraat toe te pas sodat die volle potensiaal van grane benut kan word.

Die volgehoue boodskap regdeur die reeks inligtingsdae wat die maatskappy in die land se graanproduksiegebiede gehou het, was dat ʼn goeie en sterk begin die kanse op welslae verhoog.

‘n Nuwe era van plantgesondheid en opbrengs

Jaco Snyman van Pioneer het gesê die afgelope vyf jaar is groot deurbrake gemaak ten opsigte van plantgesondheid, graangehalte en produksiepotensiaal van grane wat groot voordele vir graanprodusente inhou.

Jaco Snyman, verkoopsbestuurder by Pioneer.

Een voorbeeld hiervan is PowerCore™-tegnologie. Hierdie tegnologie kombineer veelvuldige werkwyses van drie BT-proteïene wat verskillende insekte op unieke maniere teiken en terselfdertyd die langslewendheid van die tegnologie verbeter. Dit beskerm mielies onder meer teen stamboorders wat groot oesverliese kan veroorsaak.

Pioneer het ook ʼn samewerkingsooreenkoms met die Stoller-groep, ‘n wêreldleier ten opsigte van kundigheid van plantfisiologie en planthormoonprosesse, gesluit. Hierdie ooreenkoms het baie potensiaal om graanprodusente te help om die volledige potensiaal van saad te benut.

Volgens Hanno Maree, streeksverkoopsverteenwoordiger van Stoller, werk al die faktore wat graanproduksie beïnvloed op mekaar in. Die vernaamste uitdagings is die klimaat, plantstres en die verwarring wat die oormaat van inligting vir produsente kan veroorsaak, wat meebring dat net sowat 30% van die genetiese potensiaal van gewasse bereik word.

Om hierdie uitdagings te bowe te kom, moet die plant se weerstandbiedendheid teen stres versterk word. Om dit reg te kry moet ʼn mens die plante se taal verstaan.

Ken jou plante

ʼn Bepaalde hormoon laat saad hiberneer. Wanneer die saad geplant word, moet die hormoon eers in die saad wat in die grond lê afgebreek word. Dié proses kan versnel word deur ʼn groeistimulant toe te dien wat dié vertraging van ontkieming en ander beperkende faktore soos grondtemperatuur en wisseling in die beskikbaarheid van vog grootliks uitskakel.

Navorsing het getoon dat dié behandeling vir vroeër opkoms en ʼn egaliger plantestand sorg. ‘n Vertraging in opkoms kan ʼn opbrengsverlies van 7% per dag tot gevolg hê.

Proewe het getoon dat die opkoms van plante uit behandelde saad sewe dae na planttyd ‘n verbetering van 16% getoon het in vergelyking met onbehandelde saad, en na 14 dae het die opkoms steeds ‘n 10% voordeel bo die kontrole gehad. Daarby was die wortelmassa van die plante van behandelde saad 44% hoër. Goeie wortelontwikkeling los nie die probleem op nie, maar dit verhoog die plant se vermoë om aanslae te weerstaan.

Stres by plante

Hanno Maree, streeksverkoopsverteenwoordiger van Stoller.

By plante word stres veroorsaak deur ongunstige toestande of enige biotiese- of abiotiese faktore wat die plant se metabolisme, groei of ontwikkeling strem. Elke stresfaktor veroorsaak ʼn reaksie in die plant om die stres beter te kan hanteer. As stres die plant se voortbestaan bedreig, word die saad se rypwordingshormoon gestimuleer en geaktiveer. Dit veroorsaak dat die plant ʼn laer produksie kan hê.

In Suid-Afrika verkeer plante feitlik altyd onder stres en moet ʼn mens die reaksie van plante op die verskillende stresfaktore asook die interaksie tussen bio-stimulante en plante verstaan om dit te kan bestuur. Tydens die inligtingsdag het Maree beklemtoon dat opgeleide personeel wat die kundigheid onder die knie het, tot produsente se beskikking is.

Dr Chris Schmidt, ‘n plantvoedingskundige, het gesê sy waarneming is dat baie produsente die tegnologie wil gebruik en so daardeur meegevoer word dat hulle soms die basiese beginsels van gewasverbouing vergeet.

Onthou die basiese beginsels

Daar is gegewe faktore wat mielieproduksie beïnvloed soos reënval, dag- en nagtemperature, die geografie van die landerye, die voorkoms van peste en plae en gure weer waaroor die produsent nie beheer het nie.

Faktore wat die produsent kan beheer of beïnvloed, is onder meer grondbewerking en die geskiedenis daarvan, plant-voedingstatus, die grond se suurheid en die verdigtingslae in die grond.

Bewerkingsmetodes kan aangepas word om die grondstruktuur te verbeter en verdigtingslae op te hef en te voorkom. Die produsent kan aangepasde kultivars en goeie saad gebruik, die regte bemesting gebruik en die toediening daarvan by klimaatstoestande aanpas. Daarmee saam kan hulle doeltreffende onkruid- en plaagbeheer beoefen.

Produsente het gehoor dat as ʼn mens verskillende faktore op mekaar inwerk tydens strestydperke in die groeiproses van mielies. Deur die regte bestuurspraktyke kan ʼn produsente die genetiese potensiaal van kultivars beter benut.

Saaiprodusente moet besef hulle boer eintlik met wortels. Daarom is dit noodsaaklik om die saadbed goed voor te berei voor planttyd en moet seker maak die grond skep ʼn gunstige omgewing vir wortelontwikkeling. Produsente moet verseker dat die diegene wat die grondvoorbereiding doen, verstaan waaroor dit gaan en dat hulle opdragte noukeurig uitvoer.

ʼn Goeie, sterk en gesonde wortelstelsel anker nie net die plant in die grond nie, maar benut die beskikbare vog en voedingstowwe beter deurdat daar ʼn wisselwerking met die mikrobes in die grond geskep word en hormoonproduksie kan plaasvind. Hierdie wisselwerking sorg ook vir ʼn beter weerstand teen aanslae. Daarby is die wortels wat na die groeiseisoen in die grond agterbly, ʼn baie maklike manier om organiese materiaal in die grond te kry.

Die plasing van kunsmis tydens planttyd is nog ʼn basiese beginsel wat dikwels nie genoeg aandag kry nie. As die kunsmis te ver van die saad af geplaas word, het die mielie ʼn swak begin, wat sy kanse belemmer. Die plant het reeds ʼn agterstand teen die tyd wat die wortels by die voedingstowwe uitkom, aalwurmbesmetting neem toe, aluminiumvergiftiging kan voorkom en die werking van hormone kan benadeel word.

Ondanks die feit dat die lande nat was, het baie produsente opgedaag om die kultivar-proewe van Pioneer naby Hoopstad te besigtig.

Kunsmis wat te naby aan die saad geplaas word, kan die wortelontwikkeling benadeel met dieselfde negatiewe gevolge. Te naby of te ver kan ewe veel skade berokken.

Die dinamika van voedingselemente is ook nie alombekend nie. Stikstof, fosfor en kalium is nie al voedingstowwe wat ʼn rol speel nie. Die toediening van minerale kan opbrengste verbeter en die gesondheid en gehalte van plante bevorder. Die oordeelkundige gebruik daarvan is noodsaaklik vir die produksiedoeltreffendheid en volhoubaarheid van ekostelsels. Dit bevorder ook die gesondheid van plante en is in baie gevalle die eerste verdedigingslinie teen plantsiektes.

Formuleer ‘n wenresep

Dr Chris Schmidt, ‘n plantvoedingskundige.

Die kuns is om dié basiese beginsels vir ʼn wenresep te kombineer. Dit behels dat die produsent moet:

  • Verseker dat die basiese beginsels reg toegepas word ten opsigte van grondvoorbereiding en werktuie. Dit verseker ʼn goeie saadbed, noodsaaklike wortelontwikkeling en ʼn goeie plantestand.
  • Sorg dat ʼn gebalanseerde mengsel van stikstof, kalium en fosfor korrek geplaas word, want dit skep ʼn sterk basis vir die plante om vinnig uit die blokke te kom.
  • Oorweeg mikro-elemente op elke kunsmiskorrel, want dit vul voedingstowwe aan, en stimuleer groei en fotosintese.

Dr Schmidt sê sommige van die elemente oorvleuel en werk op mekaar in. Dit beïnvloed die vatbaarheid van die plante vir peste en plae. Dit is daarom baie belangrik om die plante die regte voeding te gee, maar die afskeep van die basiese beginsels kan die hele poging pootjie. – Andries Gouws, Plaas Media

Vir meer inligting, stuur ‘n e-pos aan info.rsa@pioneer.com of besoek www.pioneer.com/za.

Related Posts

Weeklikse rooivleispryse / Weekly meat prices

Estimated reading time: 5 minutes Plaashekpryse/Farm gate prices Die jongste...

SA goat breeds suit the Zimbabwean landscape

Estimated reading time: 7 minutes Pathisani Ncube has a...

Weeklikse weer met Johan van den Berg

Estimated reading time: 4 minutes Johan van den Berg...

Domestic pork industry carcass price statistics – Week 23 of 2024

The weekly pork carcass prices are brought to you...

The South African rabbit meat industry in the spotlight

Estimated reading time: 7 minutes Rabbit meat is not...

Ankole embryos sell for record price in South Africa

The South African record price for embryos sold was...