Hanzyl Bonsmara bied insiggewende boeredag aan

Estimated reading time: 3 minutes

Vanjaar se Hanzyl Bonsmara-boeredag is op 25 Junie op die plaas Struisfontein in die Dewetsdorp-distrik aangebied. Die sprekers by die geleentheid was dr Louis du Pisani, Pikkie Uys, dr Donavin Reynolds en Gerrit van Zyl.

Dr Du Pisani, ’n onafhanklike weidingkundige, het op grondgesondheid gefokus. Volgens hom is die doel van boerdery om maksimum wins per hektaar te maak. Dit rus op vier pilare: Veldbestuur, aangepaste vee, kuddebestuur en finansiële bestuur, wat almal in harmonie moet saamwerk om maksimum wins per hektaar te behaal.

Lees meer oor Syferfontein Bonsmaras se onlangse veiling hier.

Steun op vier pilare

Die kernbeginsel van sy praatjie was dat die vier pilare op grond- en plantgesondheid as fondasie steun. Dus moet seker gemaak word dat die grond- en plantgesondheid nie agterweë bly en veroorsaak dat een of meer van die pilare ingee nie. Hy het ook fokus geplaas op die wisselwerking tussen verskillende tipes grasse en ander plante en die onderlinge uitruil van voedingstowwe.

Dr Reynolds, veearts van HIPRA-dieregesondheid, het perspektief gegee oor beesvirus-diarree wat diere op verskillende maniere kan beïnvloed soos respiratoriese probleme (longontsteking), spysverteringsprobleme (diarree) of reproduksieverliese (absorpsie) onder die aangetaste diere kan voorkom.

Pikkie Uys, ’n beesboer van die Wakkerstroom-distrik, het die volgende bespreek: Hoe bou ons ’n effektiewe, lae-koste koeikudde wat op natuurlike veld floreer? Wins per hektaar word volgens Uys deur veelading gedryf, wat op sy beurt deur vrugbaarheid beïnvloed word. Aanpasbaarheid en die kondisie van die vee is belangrike faktore wat vrugbaarheid beïnvloed.

Veld of voerkraal

Hy is van mening dat diere wat op die veld presteer nie ook in die voerkraal gaan presteer nie. Hy het vertel hoe hy te werk gaan om bulle te identifiseer wat goed presteer met die natuurlike hulpbronne wat beskikbaar is. ’n Bul se nek is volgens Pikkie baie belangrik. Hy verkies bulle met ’n dik nek, teenoor die teenoorgestelde by vroulike diere, waar fyner nekke verkies word.

Gerrit van Zyl, eienaar van Hanzyl Bonsmaras, het ’n praktiese demonstrasie gegee oor hoe hy verskuifbare elektriese heinings gebruik om hoëdruk-beweiding op sy plaas toe te pas. Hy het produsente aangeraai om nie in hul eie kuddes dadelik heeltemal oor te skakel na hoëdruk-beweiding nie. Omdat nie alle diere in die kudde dié toestande sal kan hanteer nie, sal dit tot laer dragtigheidsyfers lei wat finansiële implikasies tot gevolg sal hê. Dit kan eerder geleidelik ingebring word en diere kan geselekteer word wat die toestande beter hanteer. – Dr WA Lombard, Plaas Media

Rotavirus: The cause of severe diarrhoea in young calves

Estimated reading time: 5 minutes Newborn calves often present with diarrhoea, which leads to sizable...

Werkstye en rustye op Suid-Afrikaanse plase

Estimated reading time: 4 minutes In Suid-Afrika word plaaswerkers se werksure hoofsaaklik bepaal deur Sektorale...

Brahman production requires passion and vision

Estimated reading time: 8 minutes Jan van Zyl, well-known Brahman breeder of Kroon Vee...

Hou jou gronddamme goed in stand

Estimated reading time: 5 minutes Goeie instandhouding is seker een van die beste besparingsopsies wat...