Dohne Merino AJV: Die 2026 Wêreldkongres-bal is aan die rol

Estimated reading time: 4 minutes

Behalwe vir die 2026 Dohne Merino Wêreldkongres en die verwelkoming van die telersgenootskap se nuwe bestuurder, Vaughan Collier, is belangrike sake soos 2025 se nasionale veiling tydens die genootskap se 58ste algemene jaarvergadering (AJV) bespreek.

Die geleentheid wat op Woensdag, 21 Februarie in Graaff-Reinet plaasgevind het, het gepaardgegaan met die oorhandiging van enkele toekennings. Dr Kobus Delport het aan die einde van Februarie, na 11 jaar as bestuurder van die genootskap, uitgetree en is vereer met Zoetis se Dohne Man van die Jaar-toekenning.

Lees meer oor die Dohne Merino-genootskap hier.

Fokus op belangrike geleenthede

Van die belangrikste sake op die agenda tydens die AJV, was die beplanning rondom 2025 se Dohne Merino nasionale veiling en die plek waar dit aangebied sal word. Tydens hierdie gesprek het Jacobus le Roux van BKB voorgestel dat alle Merino-rasse in die land gesamentlik ‘n nasionale veiling aanbied wat aan internasionale standaarde voldoen, en wat terselfdertyd besparings vir die onderskeie genootskappe sal meebring.

Die Dohne Merino Wêreldkongres, met ‘n voorgestelde R2 miljoen-begroting en met Plaas Media as die amptelike mediaborg, was ook onder bespreking. Die kongres, wat met groot erns bejeën word, is uitgestel tot Nampo Kaap 2026 en sal gepaardgaan met die genootskap se 60ste bestaansjaar.

Die gasspreker by die geleentheid was Isak Staats van BKB. Sy praatjie het gehandel oor die definisie van sukses en mislukking, en die vryheid wat mense in Suid-Afrika nog geniet om verantwoordelikheid te neem vir hul eie geluk en hul onmiddellike omgewing.

Die streekswenners van die 2023 Dohne Merino Bobaastelerkompetisie is ook tydens die verrigtinge aangekondig. – Carin Venter, Plaas Media

Vir meer inligting, kontak Vaughan Collier by 082 663 3990.