Regsverteenwoordiging by verblyfdispute

In 'n reeks artikels wat deur die loop van 2016 in Veeplaas gepubliseer is, skryf Hans-Jurie Moolman van Moolman & Pienaar Ingelyf oor 'n...

Regstatus van ontslane werkers wat nie hul werkershuise ontruim nie

In verskeie vorige artikels is verwys na die Wet op Uitbreiding van Sekerheid van Verblyfreg, 1997 (Wet 62 van 1997), oftewel die Esta-wet, wat...

Provision of suitable alternative post-eviction housing

A frequently asked question that causes enormous delays in the eviction process, is who is responsible for providing suitable alternative housing to the occupier...

Mislukte grondhervormingsprojekte: Wie moet die rekening vereffen?

Die Wet op die Herstel van Grondregte, 1994 (Wet 22 van 1994, oftewel die Restitusiewet) is die oudste wetgewing van ’n hiërargie van wette...

Failed land reform projects: Who should foot the bill?

The Restitution of Land Rights Act, 1994 (Act 22 of 1994, i.e. the Restitution Act) is the oldest legislation from a hierarchy of acts...