Die belangrikheid van biosekuriteit in intensiewe en ekstensiewe bedrywe

Met die onlangse uitbreking van listeriose het die belangrikheid van veilige voedsel duidelik na vore getree. Verbruikers het dadelik gereageer toe aangekondig is dat...