Die ABC van wolkarteling

Die karteling van wol speel al vir baie jare ’n belangrike rol by die seleksie van wolskape. In die verlede was dit ook ’n...

A wether component can be rewarding

More than a decade ago Guillau du Toit of the farm Witfontein near Fraserburg in the Northern Cape was involved in an trial to...

Nuwe neiging terug na bulle uit suiwer rasse

Te oordeel aan die pryse wat hy die afgelope twee jaar vir sy bulle kry, glo hy daar is ’n nuwe neiging na bulle...

Noodsaaklike riglyne vir ’n hoogs winsgewende skaapboerdery (Deel 2)

Heelwat faktore moet in ag geneem word wanneer noodsaaklike riglyne vir ’n hoogs winsgewende skaapboerdery oorweeg word. Die volgende is kortliks die belangrikste riglyne...

Bou jou kudde op na die droogte

Die meeste veeprodusente in die sentrale en noordelike binneland kom uit ’n erge droogtesiklus wat ongeveer drie tot vier jaar geduur het. Hierdie droogtes...

Heartwater costs the livestock industry millions

The prevention and treatment of heartwater cost the livestock industry millions every year. Animals die acutely from the disease, and its incidence is preventing non-resistant...

Die grootste uitdagings van dektyd

Die grootste uitdaging vir Suid-Afrikaanse vleisbeesboere is om hul koeie se dektyd so te beplan dat hulle in dié tyd kalf wat hulle die...

The advantages of production measurement

Many sheep and goat farmers do not yet practice the principle of production measurement and record-keeping with regards to small stock. However, SA Stud...

Frame size affects profitability/ Raamgrootte beïnvloed winsgewendheid.

Ideal frame size and profitability remains a contentious subject among cattle farmers. While one farmer wants to incorporate smaller-framed animals in his herd because...

Het die afgelope droogte ’n effek op wolproduksie gehad ?

Wolproduksie-statistiek van die 2013-14, 2014-15 en 2015-16 produksiejare is onlangs met mekaar vergelyk. Die wol wat in die 2015-16 seisoen gelewer is, is aan...