Aanbevelings vir Johne se siekte

Skaapboere ondervind tans probleme met die gevreesde Johne se siekte. Sommige boere is van mening dat indien daar nie meer druk en werkbare oplossings...

Hartwater kos die veebedryf miljoene

Hartwater kos die veebedryf jaarliks miljoene rande aan voorkoming en behandeling. Diere vrek akuut aan die siekte en die voorkoms daarvan keer dat diere...

Heartwater costs the livestock industry millions

The prevention and treatment of heartwater cost the livestock industry millions every year. Animals die acutely from the disease, and its incidence is preventing non-resistant...

Uiergesondheid: Voor- en nasorg is ewe belangrik

Die koste verbonde aan mastitis word maklik onderskat. Dit veroorsaak astronomiese verliese in melkkuddes en is die grootste rede waarom melkkoeie uitgeskot word. So...

Four key steps in treating cattle

Beef producers deal with infectious conditions throughout the year. Challenges such as respiratory disease, scours, foot-rot and pinkeye keep you hopping with preventive tactics....

Biosekuriteit: Hou die bedreiging anderkant die draad/ Biosecurity: Keep the threat...

“Vir ’n siekte om op ’n plaas kop uit te steek, moet interaksie tussen verskeie komponente plaasvind. Dit sluit in die dier, bron van...

Brucellosis threat out of control?

The Brucellosis threat is not a new one, but requires renewed focus. In a recent programme by Carte Blanche, it is emphasised that this infectious...

Praktiese beginsels vir brusellose-beheer (Deel 1)

Brusellose is al beskryf as ’n “emosionele siekte”. Geen produsent is ooit bly om die nuus van ’n positiewe Brucella-toets te ontvang nie. Die...

Should I vaccinate my Angora goats against RVF?

“The Angora farming areas of the Eastern Cape are at high risk of Rift Valley fever (RVF) outbreaks,” says Dr Mackie Hobson, who is...

Bluetongue research brings new hope for Africa

For several years South Africa has been setting the pace for research on African-borne animal diseases, but research on new bluetongue strains has been...