Dit is vir veeboere, en veral stoetboere, baie belangrik dat hul bulkuddes se kondisie en gesondheid gedurende die wintermaande behoorlik onderhou word ten einde optimale liggaamskondisie en vrugbaarheid te verseker sodra die lente- en somerdekseisoen begin.

Bulle se voedingsvereistes verskil van dier tot dier en hang af van die fisiologiese stadium waarin hulle hulself bevind. Speenkalwers het byvoorbeeld ’n heel ander voedingsbehoefte as volwasse bulle, en hulle wintervoervereistes word deur hierdie stadium bepaal.

Jonger bulle vereis weer ’n aanvaarbare vlak van proteïen en energie, aangesien hulle steeds groei. Produsente behoort behoorlike oorweging te gee aan die hoeveelheid voer wat dié bulle benodig om ’n goeie groeitempo, liggaamskondisie en liggaamstemperatuur gedurende die kouer maande te handhaaf.

Ouer, meer volwasse bulle moet gemonitor word om seker te maak dat hulle nie in die aanloop tot die lente- en somerdekseisoen hul liggaamskondisie verloor nie. Vetbedekking moet onder andere voldoende wees, maar nie buitensporig nie, aangesien dit weer kan lei tot vrugbaarheidskwessies wat met oorvet diere verband hou.

Aspekte om voor oë te hou

 • Energie uit vet- en koolhidraatbronne: Dit kan wees in die vorm van oliekoek (proteïen en vet) en grane soos mielies (koolhidrate). Dit is belangrik om te verseker dat die energievlakke in die dieet verhoog word.
 • Proteïenbronne en aanvullings soos sojaboon of kanola-oliekoek: Proteïenvlakke in die winter moet voldoende wees sodat die rumenmikrobes nie negatief beïnvloed word nie.
 • Minerale soos koper, mangaan en sink: Hierdie is noodsaaklike spoorminerale wat vrugbaarheid grootliks beïnvloed.
 • Vitamiene: In winterweiding kan vitamien A byvoorbeeld ontbreek en gesondheids- en reproduksieprobleme veroorsaak indien dit nie voldoende aangevul word nie. As ’n bul se dieet nie vitamien A bevat nie, neem spermatogenese af en lei dit tot verlaagde vrugbaarheid.
 • Water: Bulle benodig deurlopend skoon, onbesmette water teen geskikte drinktemperatuur. As ’n bul nie genoeg water drink nie, kan sy voerverbruik onderdruk word.
 • Inname van droëmateriaal (DM): 2,5% van die liggaamsgewig op 230kg en op volwasse ouderdom 2,8%.
 • Proteïen: 13,5 tot 15% op ’n DM-basis.
 • Energie-maksimum: 10,2MJ metaboliese energie (68% totale verteerbare nutriënte) op ’n DM-basis.
 • Verhouding van kalsium tot fosfor: Tussen 1:1,5 en 1:2; kalsium – 0,8% en fosfaat – 0,4%.

Liggaamskondisie van bulle

Gedurende die winter is die mikpunt om die bulkudde se liggaamskondisie te onderhou of te verbeter. Dit kan bepaal word deur ’n liggaamskondisiepunt (LKP)-stelsel toe te pas.

Op ’n skaal van 1 tot 5 (1 = baie maer en 5 = oorvet) is die doel dat bulle ’n LKP van tussen 3 en 3,5 handhaaf. Indien ’n bul té vet word, neem semengehalte en -produksie af en word minder koeie gedek weens ’n gebrekkige libido. Dit lei weer tot ’n laer besettingskoers.

Jonger en ouer bulle sal moontlik gedurende die winter van mekaar geskei moet word, aangesien hul voedingsbehoeftes verskil en hulle waarskynlik op aparte voerstelsels of rantsoene gehou moet word. Bulle met verskillende liggaamskondisies sal dalk ook van mekaar geskei moet word sodat dieetaanpassings dienooreenkomstig gemaak kan word.

Deur gebruik te maak van hoë-gehalte, natuurlike proteïene soos Molatek Beesvet 33+, word die verbyvloeiproteïenpersentasie en aminosuursamestelling geoptimaliseer volgens die aminosuurprofiel nodig vir spiergroei.

Tabel 1: Volledige Beesvet 33+ dieet vir bulle.

Mielies kan gedeeltelik vervang word met kleingrane (50% met gars of korog, en 20% met koring), 50% met graansorghum of in geheel met hominy chop.

Voer ’n volledige dieet

 • Dag 1 tot 5: Beperk die dieet tot 1,8% van die liggaamsgewig/dier/dag plus langhooi ad lib.
 • Dag 6 tot 10: ’n Volledige dieet plus langhooi ad lib indien diere heeltemal aangepas is en geen teken van asidose (suurpens) toon nie.
 • Na dag 10: Voer die volledige rantsoen sonder die ekstra hooi ad lib. – Dr Vlok Ferreira, nasionale tegniese bestuurder: Herkouers, RCL Foods

Vir meer inligting, kontak jou tegniese adviseur by RCL Foods of stuur ’n epos aan dr Vlok Ferreira by Vlok.Ferreira@rclfoods.com.