morgenzon

In Julie 2016 is ’n droom by Morgenzon Landbou-akademie verwesenlik toe die Veeplaas Brafordstoet by dié skool gevestig is as deel van die Veeplaas Skole-stoetveeprojek. Die SA Braford-telersgenootskap het in samewerking met Veeplaas die eerste tien verse laat aflaai. “Dit is vir ons as Morgenzon Landbou-akademie ’n groot voorreg om so vinnig te kon deel word van die Braford-familie. Ons is hartlik ontvang in die Braford-familie en het reeds ’n jaarvergadering en ’n raadsvergadering van die ras bygewoon,” sê die skoolhoof, Alex Wehmeyer.

Volgens Wehmeyer is Morgenzon Landbou-akademie bevoorreg om homself tussen ’n uitgelese groep mense te bevind wat deel vorm van hierdie projek. “Ons wil van die geleentheid gebruik maak om vir Albert Loubser en die span by Veeplaas hartlik te bedank vir die inisiatief. Die meeste tradisionele landbouskole is by die Veeplaas Skole-stoetveeprojek betrek en ons wil Loubser opreg bedank vir die bydrae wat hy lewer tot die landbou-onderrig en -opvoeding van ons leerders.”

Die skool bedank ook die SA Braford-telersgenootskap dat hulle die leerders en personeel so vining deel van die Braford-familie gemaak het. “Onder leiding van die voorsitter van die genootskap, Charlotte Schuite, het baie in ’n kort tyd gebeur. Die genootskap het nie net tien dragtige verse geskenk nie, maar is ook in samewerking met Voermol en Ceva Animal Health betrokke by die voeding van die verse, sowel as aksies soos dip en kunsmatige inseminasie.”

Die SA Braford-telersgenootskap is verantwoordelik vir die registrasie van die aanteeldiere vir die volgende vyf jaar, en het ook een van die onderwysers en ’n leerder op die raad toegelaat. Die graad 11-leerder, Herco van den Heever, woon reeds raadsvergaderings by as ’n junior raadslid. Brafordkursusse word ook in die vooruitsig gestel vir telers en leerders.

Morgenzon Landbou-akademie het die Braford-ras ten toon gestel tydens die 2016 nasionale jeugskou-kampioenskappe, wat vroeg in Oktober op die skoolterrein aangebied is. Drie bulle van een van die stoettelers in die omgewing, Gert van der Merwe, is in die skouring gebruik. – Alex Wehmeyer, Morgenzon Landbou-akademie

Veeplaas stoetveeprojek bekendgestel

Veeplaas stoetvee-projek kry momentum.

Veeplaas Blouskool Santa Gertrudis-stoet gevestig

Veeplaas Wagpos Simbrastoet word gebore


NO COMMENTS

LEAVE A REPLY