Estimated reading time: 2 minutes

Die datum van die appèlverhoor in die saak rondom die oordrag van watergebruiksregte is bekendgemaak.

Die Registrateur van die Hoogste Hof van Appèl in Bloemfontein het die appèlverhoor vir die volgende drie sake vir 20 Augustus 2021 geskeduleer: Casper Johannes Lotter N.O. & Others v The minister of water and sanitation & Others; Francois Johannes Gerhardus Wiid N.O. & Others v The minister of water and sanitation & Others; en South African Association for Water Users Associations & Others v The minister of water and sanitation & Others.

Kyk hier ‘n Plaas TV-onderhoud oor watergebruiksregte:

https://agriorbit.com/die-oordrag-van-waterregte-hoe-nou/

Hierdie appèlsake volg ná die uitspraak in Pretoria se Hoërhof op 19 Junie 2020. Hier het die hof ten gunste van die Departement van Water en Sanitasie beslis dat die oordrag van watergebruiksregte nie toelaatbaar is nie aangesien dit neerkom op die privatisering van water. Ingevolge die Nasionale Waterwet behoort Suid-Afrika se waterhulpbronne aan al die mense, met die minister van waterwese as openbare trustee.

Agri SA en SAAFWUA staan saam

Agri SA, wat die Lotter- en Wiid-sake met fondse vanuit die Vrywillige Waterfonds finansier, en die Suid-Afrikaanse Assosiasie van Watergebruikersverenigings (SAAFWUA) is van mening dat die bepalings in Artikel 25 van die Nasionale Waterwet, 1998 (Wet 36 van 1998) uiters noodsaaklik is vir doeltreffende watergebruik.

Artikel 25(1) van die wet maak voorsiening vir die oordrag van regte vir die gebruik van besproeiingswater vanaf een persoon na ’n ander, en vanaf een eiendom na ’n ander, onderhewig aan streng voorwaardes, deur waterbestuursinstellings. Artikel 25(2) van die wet maak voorsiening vir die prysgewing van ’n spesifieke watergebruiksreg vir dieselfde hulpbron ten gunste van ander grond/eiendom, ten einde ’n watergebruikslisensie-aansoek te fasiliteer.

“Agri SA is van mening dat ’n beslissing in hierdie saak, wat reeds sedert 2018 sloer en ontwrigting in die landbousektor veroorsaak, lank uitstaande is. Ons sien uit daarna dat die saak in die Hooggeregshof van Appèl verhoor gaan word,” aldus Janse Rabie, hoof van Agri SA se Sentrum van Uitnemendheid: Natuurlike Hulpbronne. – Persverklaring, Agri SA