ALFA 2017 is in wese ’n waardeketting-ekspo en die beoordeling van slagvee is deel van die rooivleiswaardeketting. Die slagos- en karkasfokus vorm saam met die interras-beoordeling, die People’s Choice Beef Challenge en Wagyu- en Wynparing deel van ALFA 2017 se rooivleiswaardeketting-fokus.

Die doel van die fokus is om mense te leer hoe om te bepaal of ’n dier reg is om geslag te word deur die beste waarde in terme van die klassifikasie van die karkas te verkry. Hierdie boodskap word spesifiek oorgedra na die breë veegemeenskap wat ALFA 2017 gaan besoek. Daar word gepoog om die wenkarkas te identifiseer voordat die slagosse geslag word. Die ideaal is dus dat die wen-slagos se karkas ook die wenkarkas is.

Taltec slagos-beoordeling

’n Kralekompleks word deur Taltec opgerig as deel van die buite-uitstallings. Dit is so geposisioneer dat mense wat in die pad staan, op die diere kan afkyk. Twee groepe slagosse van vyf elk word in die krale geplaas. Een van die Suid-Afrikaanse Vetveebeoordelaarsvereniging (SAFJA) se beoordelaars bied elke uur ’n kort lesing aan oor die beoordeling van slagosse.

Die publiek kan dan hul nuutgevonde kennis beproef deur die ander groep slagosse, wat duidelik genommer is, van eerste tot vyfde plek te plaas. Hulle doen dit deur ’n pamflet, wat ook hul detail bevat, in te vul. Die persoon wat die naaste aan die beoordelaars se plasing is, word as die wenner aangewys. Die wenner ontvang dan sy/haar prys vanaf Taltec tydens die ALFA-dinee.

Die beoordelaars wat deel vorm van die span, is Jan de Jong (sameroeper), Malcolm Moodie, Angus Williamson, Phillip Lee, Andrew Adams, Patrick Sekwatlakwatla en Johan Strydom. Die uitstalling is elke dag van 08:00 tot 17:00 oop.

Obaro junior slagos-kompetisie

Een van die ander pilare waarop ALFA 2017 gebou is, is ’n fokus op die landboujeug en die integrasie van die jeug in die kommersiële bedryf, waarvan hulle spoedig deel gaan word. Hierdie kompetisie is seker die beste voorbeeld daarvan. Verder maak hierdie kompetisie deel uit van die interskole-kompetisie vir landbouskole, wat uiteindelik gaan bepaal wie as die ALFA-landbouskool van ALFA 2017 gekroon gaan word.

Vyf skole het ingeskryf en is deel hiervan. Elkeen het vier diere ingeskryf, wat Dinsdag in die Mertech-kralekompleks vertoon word. Hierdie skole is Hoër Landbouskool Merensky, Weston Agricultural College, Hoërskool Wagpos, Hoërskool Reitz en Hoërskool Balfour.

Die beoordeling word Dinsdag om 11:00 gedoen deur ’n senior paneel wat deur Malcolm Moodie saamgeroep en gefasiliteer word. Die wen-os word dan aangewys. Dit word gevolg deur ’n lesing om die uitslag aan die deelnemers te verduidelik. Wanneer die uitstalling om 16:00 sluit, word die diere na Sernick se slagplaas in Kroonstad vervoer, waar hulle geslag sal word. Die wen-os word tydens die ALFA-dinee aangekondig en ontvang dan sy/haar prys vanaf Obaro.

Sernick junior karkaskompetisie

Die junior slagosse wat geslag is, word outomaties vir die Sernick junior karkaskompetisie ingeskryf. Die karkasse word deur Hennie Gerber van die South African Meat Industry Company (Samic) beoordeel nadat hulle geslag is.

Die wenkarkas word Donderdagoggend na die ALFA-terrein teruggebring en in die Fridge King-koelkamer in die Sernick-stalletjie uitgestal. Die karkas word Donderdagmiddag om 12:00 in die Sernick-hoek opgeveil. Die wenner ontvang dan sy/haar prys vanaf Sernick tydens die ALFA-dinee.

 Sernick slagos- en karkaskompetisie vir ontwikkelende boere

Sernick het ’n lang verbintenis tot die ontwikkeling van veeboere en bedryf ’n ontwikkelingsprogram onder leiding van Patrick Sekwatlakwatla. Die top vyf boere in die program kry hier die geleentheid om hul diere in te skryf en só deel te word van die kommersiële hoofstroom-landbou.

Hierdie diere word in die Mertech-kralekompleks uitgestal en die beoordeling vind Dinsdag om 11:00 plaas deur ’n senior paneel wat deur Malcolm Moodie saamgeroep en gefasiliteer word. Die wen-os word dan aangewys. Dit word gevolg deur ’n lesing om die uitslag aan die deelnemers te verduidelik. Wanneer die uitstalling om 16:00 sluit, word die diere na Sernick se slagplaas in Kroonstad vervoer, waar hulle geslag sal word. Daar word die karkasse deur Hennie Gerber van Samic beoordeel.

Die wenkarkas word Donderdagoggend na die ALFA-terrein teruggebring en in die Fridge King-koelkamer in die Sernick-stalletjie uitgestal. Die karkas word Donderdagmiddag 12:00 in die Sernick-hoek opgeveil. Die punte wat in die slagos-beoordeling en karkas-beoordeling verwerf is, word saam verwerk om ’n algehele wenner aan te wys. Die wenner ontvang sy/haar prys vanaf Sernick tydens die ALFA-dinee.

Klik hier vir die volledige ALFA 2017-program

Klik hier om kaartjies te koop vir ALFA 2017.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY