Saturday, January 28, 2023
Home Search

hj moolman - search results

If you're not happy with the results, please do another search

Werkgewers se regsaanspreeklikheid vir die optrede van hul werknemers

Estimated reading time: 3 minutes ’n Produsent (werkgewer) gee opdrag aan sy werknemer om voer met ’n trekker en sleepwa te gaan oplaai by...

Voortydige regsadvies vs. regsoptrede as laaste uitweg

Estimated reading time: 4 minutes Wanneer daar in die algemeen na die regsberoep en regslui verwys word, is die eerste voorbeeld van kritiek wat...

Staatsvergoeding wanneer besmette diere van kant gemaak moet word

Estimated reading time: 4 minutes Groot onsekerheid heers tans weer in Suid-Afrika ná die onlangse uitbreking van bek-en-klouseer in Noordwes. Dit bring die hele...

When land claimants take matters into their own hands

Estimated reading time: 4 minutes Land claims are currently regulated by the Restitution of Land Rights Act, 1994 (Act 22 of 1994), or the...

Gemenereg in die toekoms: Kan dit grondbesettings keer?

Estimated reading time: 4 minutes Grondbesettings in Suid-Afrika kan in twee motiefgroepe verdeel word – hawelose mense wat geen ander heenkome het nie, en...

Regsaanspreeklikheid ten opsigte van dieresiektes

Estimated reading time: 4 minutes Die aanhou van vee- en ander diere is een van die boerdery-aktiwiteite wat waarskynlik die meeste plesier aan produsente...

Mediasie kan bydra tot volhoubare verhoudinge op die plaas

Estimated reading time: 4 minutes In die Suid-Afrikaanse regstelsel word die howe deurlopend bemoei met geskille tussen gades, gesinslede en selfs mense wat buite...

Grondbesettings en die regsvereistes vir nedersettings

Estimated reading time: 4 minutes Sedert die afkondiging van die eerste inperkingsregulasies in reaksie op Covid-19, was daar ’n drastiese toename in grootskaalse onregmatige...

Land occupations: Legal requirements for human settlements

Estimated reading time: 4 minutes Since the promulgation of the first restrictions in response to Covid-19, South Africa has seen a drastic increase in...

Veldbrande en bosbrande: Samewerking vir bekamping

Estimated reading time: 4 minutes Winter is die tyd van die jaar wanneer grondeienaars in landelike gebiede hul asems op winderige dae ophou en...