Die Oesskattingskomitee het onlangs die hersiene oppervlakte- en eerste produksieskatting vir 2017 somergewasse bekendgemaak.

Die hersiene skatting van die oppervlakte onder mielies beloop 2,629 miljoen hektaar. Dit is 35,03% of 681 850 hektaar meer is as die 1,947 miljoen hektaar wat verlede seisoen aangeplant is. Dit is ook 3,11% of 79 400 hektaar meer as die voorlopige oppervlakteskatting van 2,549 miljoen hektaar, soos in Januarie 2017 vrygestel. Die verwagte kommersiële mielie-oes is 13,918 miljoen ton. Dit is 78,93% of 6,140 miljoen ton meer is as die 7,778 miljoen ton van die vorige seisoen (2016). Die oppervlakte beplant syfers is hoofsaaklik verkry vanaf die Produsente Onafhanklike Oesskattingstelsel (PICES), soos deur die Nasionale Oesskattingskonsortium gerapporteer vir Vrystaat, KwaZulu-Natal, Mpumalanga, Limpopo, Gauteng en Noordwes provinsies. Neem kennis dat inligting van die objektiewe opbrengs-opname van die konsortium vir die Mpumalanga provinsie in April 2017 gerapporteer word en vir die Vrystaat en Noordwes provinsies in Mei 2017. Die huidige verwagte opbrengs-syfers is hoofsaaklik verkry vanaf produsente in die verskillende provinsies.

Die oppervlak onder witmielies is 1,643 miljoen hektaar. Dit is ‘n toename van 61,92% of 628 350 hektaar vergeleke die 1,015 miljoen hektaar van die vorige seisoen. In die geval van geelmielies is die oppervlakteskatting 985 500 hektaar, wat ook 5,74% of 53 500 hektaar meer is as die 932 000 hektaar geplant die vorige seisoen. Die produksieskatting van witmielies is 8,313 miljoen ton, wat 143,89% of 4,904 miljoen ton meer is as die 3,408 miljoen ton van die vorige seisoen. Die verwagte opbrengs van witmielies is 5,06 t/ha. In die geval van geelmielies is die produksieskatting 5,605 miljoen ton, wat 28,27% of 1,235 miljoen ton meer is as die 4,370 miljoen ton van die vorige seisoen. Die verwagte opbrengs van geelmielies is 5,69 t/ha.

Ander somergewasse

Die voorlopige oppervlakteskatting vir sonneblomsaad is 635 750 hektaar. Dit is 11,52% of 82 750 hektaar minder as die 718 500 hektaar aangeplant in die vorige seisoen. Die produksieskatting vir sonneblomsaad is 928 620 ton, wat 23,00% of 173 620 ton meer is as die 755 000 ton van die vorige seisoen. Die verwagte opbrengs is 1,46 t/ha.

Die geskatte oppervlakte beplant met sojabone is 565 850 hektaar, wat ’n toename van 12,54% of 63 050 hektaar verteenwoordig vergeleke met die 502 800 hektaar geplant in die vorige seisoen. Die produksieskatting is 1,070 miljoen ton, wat 44,27% of 328 495 ton meer is as die 742 000 ton van die vorige seisoen. Die verwagte opbrengs is 1,89 t/ha. Vir grondbone is die oppervlakteskatting 52 500 hektaar. Dit is 132,30% of 29 900 ha meer as die 22 600 hektaar geplant in die vorige seisoen. Die verwagte grondbone-oes is 88 175 ton – 398,73% of 70 495 ton meer is as die 17 680 ton van die vorige seisoen. Die verwagte opbrengs is 1,68 t/ha. Die oppervlakteskatting vir sorghum het afgeneem met 12,68% of 6 150 hektaar, van 48 500 hektaar tot 42 350 hektaar teenoor die vorige seisoen. Die produksieskatting van sorghum is 140 950 ton – 99,93% of 70 450 ton meer is as die 70 500 ton van die vorige seisoen. Die verwagte opbrengs is 3,33 t/ha. Vir droëbone is die geskatte oppervlakte beplant 45 550 hektaar, wat 32,41% of 11 150 hektaar meer is as die 34 400 hektaar geplant vir die vorige seisoen. Die produksieskatting is 64 345 ton, wat 81,53% of 28 900 ton meer is as die 35 445 ton van die vorige seisoen. Die verwagte opbrengs is 1,41 t/ha.  -CEC verslag

Die tweede produksieskatting vir somergewasse vir 2017 sal op 28 Maart 2017 vrygestel word.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY